Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Bestuursrecht

Bestuursrecht omschrijving

Voor dit rechtsgebied is er nog geen omschrijving opgesteld.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Bestuursrecht omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Bestuursrechtadvocaat.
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen.

Dossiers op het gebied van Bestuursrecht

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen dossiers.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Bestuursrecht

Nieuws

Actueel nieuws staats- en bestuursrecht
Het laatste nieuws op het gebied van Staats- en Bestuursrecht.
Bron: Recht.nl

Juridische Boeken

Boeken Bestuursrecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Bestuursrecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Ambtenarenrecht
Schrijver(s): Kluwer

Bestuursrecht deel 2
Schrijver(s): Leo Damen, H.E. Broring, Kars de Graaf

Bestuursrecht en ICT
Schrijver(s): Colette Cuijpers, Marga Groothuis, Aline Klingenberg

Boom Basics Bestuursrecht
Schrijver(s): P.M. van den Brekel, N.J.A.P.B. Niessen, E.M.J. Hardy

Boom Basics Omgevingsrecht

Booom Basics Omgevingsrecht (E-book)

In bezwaar
Schrijver(s): Caroline Raat

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Praktijkgids Bekostiging Primair Onderwijs
Schrijver(s): Loek van der Kroon, C.A. de Bondt

Tekst & Commentaar: Algemene wet bestuursrecht
Schrijver(s): Peter van Buuren, T.C. Borman

Tekstuitgave gemeentefinanciŽn
Schrijver(s): Kluwer

Verzameling Nederlandse Wetgeving -
Schrijver(s): SDU Uitgevers

Waar is de raad van toezicht?
Schrijver(s): Goos Minderman

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
Schrijver(s): J.H.G. van den Broek

Wetteksten FinanciŽle Dienstverlening
Schrijver(s): J.E. van den Berg, M.L. de Looze

Wettenverzameling Awb bestuurs(proces)recht
Schrijver(s): B.M.J. van der Meulen, Annelies Freriks

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Bestuursrecht

Beroepsverenigingen

Vereniging Ambtenaar en Recht
De Vereniging Ambtenaar en Recht is een ontmoetingspunt voor iedereen (juristen en niet-juristen) die met het ambtenarenrecht te maken heeft en zich bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Het doel van de vereniging is het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin, alsmede het opbouwen en bevorderen van een netwerk van personen die zicht bezighouden met de beoefening van of betrokken zijn bij het ambtenarenrecht. Dat doel tracht de vereniging te bereiken door o.a. het organiseren van studiedagen, symposia en andere bijeenkomsten, het (doen) uitbrengen van publicaties en de instandhouding van een website respectievelijk door opinievorming.

De Vereniging voor Agrarisch Recht
De Vereniging voor Agrarisch Recht is een forum voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met landbouw en recht. Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met agrarisch recht, is welkom als lid. Voorbeelden van sectoren waarin leden werkzaam zijn: advocatuur, notariaat, wetenschap, rechtspraak, bankwezen, belangenorganisaties, adviespraktijk, agrarische makelaardij, rentmeesterschap en overheid. De vereniging telt momenteel een kleine 300 leden.

Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)
Advies, onderhandelen en bijstand bij onteigening is specialistisch werk. De wet geeft weinig regels. Het houvast komt van rechterlijke uitspraken die al eerder zijn gedaan in vergelijkbare gevallen. Dat betekent dat kennis en ervaring nodig zijn om u goed te kunnen adviseren en voor u in een procedure op te treden. De leden van de VOA -de Vereniging van Onteigeningsadvocaten- zijn specialisten. U kunt bij hen terecht voor advies, ook als er nog geen sprake is van een rechtszaak.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Bestuursrecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Bestuursrecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Bestuursrecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Bestuursrecht

- Corpus Doctum
Juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Uitspraken en beslissingen van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.
O.a. geschillen tussen studenten en faculteiten.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Organisaties

Verenigingen en organisaties Bestuursrecht

Organisaties

JD Res Publica (Leiden)
Studievereniging voor staats- en bestuursrechtstudenten.

Perikles (Utrecht)
De studievereniging van Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Perikles organiseert uiteenlopende activiteiten die zowel ontspannend als educatief van aard zijn zoals lezingen over actuele vakgerelateerde onderwerpen, debatten, excursies, feesten en borrels.

Politeia (Utrecht)
Politeia is de studievereniging voor staats- en bestuursrecht en verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht. De vereniging heeft ook een hyve-site: http://politeia.hyves.nl

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Bestuursrecht

Wetgeving en regels

Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur


Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)
Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht).

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
Besluit van 11 november 1994, houdende regels ter uitvoering van artikel 142, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering betreffende de bekwaamheid en betrouwbaarheid, beŽdiging en instructie van, alsmede het toezicht op buitengewoon opsporingsambtenaren, het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt, de beŽindiging van de opsporingsbevoegdheid en enige andere onderwerpen

Besluit studiefinanciering 2000


Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing


Grondwet
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
Bron: wetten.nl

Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen
Wet van 2 december 2004 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)

Wet College voor examens


Wet medezeggenschap op scholen


Wet op de Onderwijsraad


Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek


Wet op het primair onderwijs
Bron wetten.nl

Wet op het voortgezet onderwijs


Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Bron: wetten.nl

Wet Ruimtelijke Ordening
Bron: wetten.nl

Wet studiefinanciering 2000


Juridische tijdschriften

Tijdschriften Bestuursrecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Bestuursrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Bestuursrecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

Bouwrecht
Het tijdschrift Bouwrecht biedt diepgravende artikelen, actuele berichtgeving, rechtspraakoverzichten en signalering van wetgeving en literatuur op het gebied van bouwrecht.

Jurisprudentie Bestuursrecht (JB)
Totaaloverzicht van uitspraken in eerste en hogere instantie, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht.

Jurisprudentie wegenverkeersrecht
Jurisprudentie over verkeershandhaving. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht verschijnt zes keer per jaar. Inhoud:
Actuele en complete uitspraken (rechtspraak) met commentaar; Strafrechtelijke aspecten; Vorderingsprocedurele aspecten; Wet Mulder-afdoeningszaken
Informatie over de handhavingskant en voor strafrechtelijke aspecten, vorderingszaken en Wet Mulder-afdoeningszaken.

Nieuwsbrief StAB
Jurisprudentie op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Samenvattingen

Samenvattingen Bestuursrecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Bestuursrecht.

Bestuursrecht schema(UvA)
Website: TheLaw.nl

Internationaal publiekrecht samenvatting (UvA
Website: TheLaw.nl

juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.