Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Familierecht

Familierecht omschrijving

Voor dit rechtsgebied is er nog geen omschrijving opgesteld.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Familierecht omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Familierechtadvocaat.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Familierecht

Nieuws

Actueel nieuws familierecht
Het laatste nieuws op het gebied van familierecht.
Bron: Recht.nl

Terz@ke: de kadaster e-nieuwsbrief
Maandelijks het laatste nieuws, nieuwe producten, ontwikkelingen in werkprocessen etc. van het kadaster.

Juridische Boeken

Boeken Familierecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Familierecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Boom Basics Erfrecht
Schrijver(s): F.W.J.M. Schols

Boom Basics jeugdrecht
Schrijver(s): R. Feunekes

Boom Basics Personen- en familierecht
Schrijver(s): M.F.M. van den Berg

Compendium personen- en familierecht
Schrijver(s): S.F.M. Wortmann, Ans van Duijvendijk-Brand

De aangepaste gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding
Schrijver(s): B. Breederveld

Het huwelijksvermogensrecht
Schrijver(s): Kees Kraan, Q.J. Marck

Het verrekenbeding
Schrijver(s): Louis Zonnenberg

Juridische aspecten van mediation
Schrijver(s): Eva Schutte, Jacqueline Spierdijk

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Memo echtscheiding en alimentatie
Schrijver(s): Myriam de Bruijn-Luckers, Onno Ydema, A.R. van Maas de Bie

Memo echtscheiding en alimentatie
Schrijver(s): Myriam de Bruijn-Luckers, Onno Ydema, A.R. van Maas de Bie

Nederlands internationaal personen- en familierecht
Schrijver(s): Fatih Ibili, Th. M. de Boer, Luc Strikwerda

Praktijkgids Mediation - studenteneditie
Schrijver(s): G.R.A. Apol, P.C. Houweling- de Bruijn, Linda Reijerkerk

Rechtspraak personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
Schrijver(s): W.G. Huijgen, A.J.M. Nuytinck, Leon Verstappen, e.a.

Wettenverzameling Personen- en familierecht
Schrijver(s): Paul Vlaardingerbroek, L.Th.L.G. Pellis

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Familierecht

Beroepsverenigingen

Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS)
De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een vFAS-advocaat kan u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht, zoals bij: echtscheiding, scheidingsmediation, gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling, alimentatiezaken, verdeling pensioenaanspraken, adoptie en stiefouderschap, erkenning/ontkenning vaderschap, bewind, mentorschap en curatele, boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden, erfrecht en naamswijziging.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Familierecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Familierecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Familierecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Familierecht

- Corpus Doctum
Juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Organisaties

Verenigingen en organisaties Familierecht

Organisaties

Echtscheidingswijzer.nl
Website met diverse praktische informatie over echtscheiding.

Familierecht op Leggle.com
Bij juristenmarktplaats Leggle kan je terecht voor verschillende familierecht onderwerpen hierbij kan je denken aan o.a: echtscheiding, huwelijkse voorwaarden en ondertoezichtstelling (OTS). Naast familierecht kan je bij Leggle ook terecht voor een grote verscheidenheid aan juridische onderwerpen zoals arbeidsrecht, burenrecht en strafrecht.

Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Gratis juridisch advies op de volgende rechtsgebieden:
Huurrecht
Arbeidsrecht
Consumentenrecht
Personen en Familierecht
Sociale Zekerheidsrecht
De stichting Rechtswinkel Amsterdam is te bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Tel:( 020 ) 673 13 11

Vereniging van familierecht advocaten en scheidingsbemiddelaars (VFAS)
De VFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Op de website vind u veel nuttige informatie op dit terrein.

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Familierecht

Wetgeving en regels

Algemene Kinderbijslagwet
Wet van 26 april 1962, tot vaststelling van een algemene kinderbijslagverzekering.

Algemene Nabestaandenwet
Wet van 21 december 1995, tot regeling van een verzekering voor nabestaanden.

Burgerlijk Wetboek Boek 1 (Personen- en familierecht)
Juridische regels over o.a. geboorte, overlijden, het huwelijk en de wettelijke gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, verrekenbedingen, ontbinding van het huwelijk en echtscheiding, afstamming, erkenning, ouderlijk gezag en voogdij.

Burgerlijk Wetboek Boek 4 (Erfrecht )
Juridische regels over o.a. erfopvolging bij versterf, uiterste willen en wilsbeschikkingen, legitieme portie, legaten, testamenten, giften, testamentaire lasten, executeurs, bewindvoerders en gevolgen van bewind en erfopvolging, aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten, vereffening en verdeling van de nalatenschap.

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Juridische regels over o.a. pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid, schuldeisers, alternatieve en voorwaardelijke verbintenissen, , nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, schuldeisersverzuim, gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, verzuim, niet-nakoming, verplichtingen tot schadevergoeding, verrekening, fevolgen van overgang van vorderingen, subrogatie, schuld- en contractsoverneming, afstand en vermenging, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor personen, zaken, dieren en producten, misleidende en vergelijkende reclame, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, overeenkomsten in het algemeen, algemene bepalingen en algemene voorwaarden.

Grondwet
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Procesreglementen familierecht rechtbanken
Bijzondere reglementen op het gebied van: Scheiding, Alimentatie en Bijstandsverhaal, Gezag, Omgang, Verblijfplaats, Informatie- en consultatierecht, Adoptie en overige (boek1)zaken.
Bron: Rechtspraak.nl

Procesreglementen familierecht rechtbanken
Bijzondere reglementen op het gebied van: Scheiding, Alimentatie en Bijstandsverhaal, Gezag, Omgang, Verblijfplaats, Informatie- en consultatierecht, Adoptie en overige (boek1)zaken.
Bron: Rechtspraak.nl (pdf)

Rijkswet op het Nederlanderschap
Bron: wetten.nl

Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen
Wetten.nl

Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (Tweede Invoeringswet - pdf)
Bron: Raden Voor Rechtsbijstand

Successiewet 1956
Bron: wetten.nl

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Bron: wetten.nl

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Bron: wetten.nl

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Familierecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Familierecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Familierecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

http://www.asielenmigrantenrecht.nl
Juridisch vakblad waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van migranten worden gevolgd en becommentarieerd o.a. vreemdelingenrecht maar ook personenrecht en familierecht, sociale zekerheidsrecht, de Wet arbeid vreemdelingen en nationaliteitsrecht. Met achtergrondartikelen, jurisprudentie, opinies, wets- en beleidswijzigingen en aankondigingen van publicaties en cursussen.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
In dit juridische tijdschrift staat jurisprudentie over het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht en vluchtelingenrecht. Tevens de laatste rechtspraak over o.a. nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale regelgeving.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak Familierecht (RFR)
Rechtspraak Familierecht (RFR) publiceert maandelijks een selectie van actuele uitspraken op het terrein van het personen- en familierecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Samenvattingen

Samenvattingen Familierecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Familierecht.


Op dit gebied heeft onze database nog geen samenvattingen.
juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.