Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht omschrijving

Voor dit rechtsgebied is er nog geen omschrijving opgesteld.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Ondernemingsrecht omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Ondernemingsrechtadvocaat.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Ondernemingsrecht

Nieuws

Actueel nieuws ondernemingsrecht
Het laatste nieuws op het gebied van ondernemingsrecht.
Bron: Recht.nl

Juridische Boeken

Boeken Ondernemingsrecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Ondernemingsrecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Boom Basics Mededingingsrecht

Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap
Schrijver(s): J.J.A. Hamers

Boom Basics Verbintenissenrecht
Schrijver(s): B.T.M. van der Wiel

Boom Basics Vereniging en stichting
Schrijver(s): J.J.A. Hamers

Handboek onderneming en aandeelhouder
Schrijver(s): Pieter van der Korst, R. Abma, Geert Raaijmakers

Het Nieuwe Werken
Schrijver(s): Mrilet Hollants

Inleiding personenvennootschappen
Schrijver(s): J.J.A. Hamers, L.P.W. van Vliet

Jaarrekening MKB
Schrijver(s): A.H. Groot RA, J. Brocke

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Koop en verkoop van onroerende zaken
Schrijver(s): W.G. Huijgen

OR en doelgericht communiceren
Schrijver(s): Carla de Bont, Rob Latten

PVT Handboek
Schrijver(s): Frans Vink

Recht in bedrijf
Schrijver(s): Lydia Janssen

Rechtspersonenrecht - Overige rechtspersonen
Schrijver(s): Carel Asser, Gunther Rensen, Josť Blanco Fernandez

Sdu Wettenverzameling ondernemingsrecht
Schrijver(s): Bastiaan F. Assink, T.C.B. Homan

Verzameling Nederlandse Wetgeving -
Schrijver(s): SDU Uitgevers

Wettenverzameling ondernemingsrecht
Schrijver(s): G.-J. Vossestein, Bob Wessels

ZZP : Handboek voor zelfstandigen
Schrijver(s): Tijs van den Boomen

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Ondernemingsrecht

Beroepsverenigingen

Nevoa Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrecht Adviseurs
Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridische adviseurs. De vereniging biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van het beroep bedrijfsjuridisch adviseur dat wordt uitgeoefend door haar leden. Daartoe stimuleert zij het vaktechnische aspect van het beroep door aan haar leden de eis van permanente educatie te stellen, en organiseert zij ten behoeve van haar leden opleidingen.

Vereniging voor bouwrecht-advocaten (VBR-A)
Vereniging voor bouwrecht-advocaten. De VBR-A richt zich op de advocatuurlijke bouwrecht-beoefening, en richt zich daarbij op zowel grote kantoren, als kleine, middelgrote en niche-kantoren.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Ondernemingsrecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Ondernemingsrecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Ondernemingsrecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Ondernemingsrecht

- Corpus Doctum
Juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Organisaties

Verenigingen en organisaties Ondernemingsrecht

Organisaties

De belastingdienst
De site van de belastingdienst met veel informatie over het belastingrecht voor particulieren en ondernemers. Ook informatie over aangifte doen, belasting betalen of terugvragen.

Merkenbureau Heemskerk B.V.
Het startpunt voor online registratie van merken, design, ideeŽn, concepten en domeinnamen. Start hier voor merkonderzoek, merkregistratie, merkbescherming en modelbescherming.

Ministerie van Economische Zaken
Website van het Ministerie van Economische Zaken.

O.R.D. (Ondernemingsrechtelijk Dispuut)
Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut (O.R.D) is verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is reeds in 1982 opgericht. Het O.R.D. richt zich voornamelijk op rechtenstudenten die een functie in het bedrijfsleven dan wel de commerciŽle advocatuur of adviespraktijk ambiŽren. Vooral als je de master bedrijfsrecht, financieel recht of de algemeen privaatrechtelijke master hebt gekozen, is het O.R.D het dispuut voor jou!

SGOR
Studenten Genootschap voor Onderneming en recht

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Ondernemingsrecht

Wetgeving en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Rechtspersonen)
Juridische regels over o.a. rechtspersonen, Verenigingen, coŲperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, de raad van commissarissen, naamloze vennootschappen, Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, De algemene vergadering van aandeelhouders, fusie en splitsing, Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en jaarrekening.

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Juridische regels over o.a. pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid, schuldeisers, alternatieve en voorwaardelijke verbintenissen, , nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, schuldeisersverzuim, gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, verzuim, niet-nakoming, verplichtingen tot schadevergoeding, verrekening, fevolgen van overgang van vorderingen, subrogatie, schuld- en contractsoverneming, afstand en vermenging, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor personen, zaken, dieren en producten, misleidende en vergelijkende reclame, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, overeenkomsten in het algemeen, algemene bepalingen en algemene voorwaarden.

Burgerlijk Wetboek Boek 7A (Bijzondere overeenkomsten)
Juridische regels over o.a.:
- koop en verkoop op afbetaling
- huur en verhuur
- maatschap
- bruikleening
- verbruikleening
- gevestigde of altijddurende renten
- kans-overeenkomsten
- lastgeving
- daading

Handelsregisterbesluit


Handelsregisterwet


NVM voorwaarden
Bron: NVM Nederlandse Vereniging voor Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen.

Verordening Beroeps- en gedragsregels (notarissen)
Bron: Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie op www.notaris.nl

Wet actualisering en harmonisatie financiŽle toezichtswetten
Bron: wetten.nl

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen
Wet van 2 december 2004 tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)

Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
Bron: wetten.nl

Wet melding collectief ontslag (WMCO)
Bron: wetten.nl

Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde venootschappen
Bron: wetten.nl

Wet op de bedrijfsorganisatie
Bron: wetten.nl

Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
Bron: wetten.nl

Wet op de ondernemingsraden
Bron: wetten.nl

Wet op het Notarisambt (Wna)
Bron: wetten.nl

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Ondernemingsrecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Ondernemingsrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Ondernemingsrecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

Actualiteiten Mededingingsrecht (AM)
Actuele en praktijkgerichte informatie over de Mededingingswet. Europese ontwikkelingen komen ook uitgebreid aan bod.

Electronic Journal of Comparative Law
The Electronic Journal of Comparative Law publishes articles relating to comparative private and public law (mededingingsrecht), comparative legal aspects of information technology and the methodology of comparative law

Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
De meeste recente uitspraken van onder andere de Hoge Raad en de kantongerechten.

Nederlands tijdschrift voor energierecht
Alle juridische ontwikkelingen op het gebied van energie.

Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten
Tweewekelijkse nieuwsbrief met juridisch nieuws op allerlei terreinen.

Ondernemingsrecht (TvO)
Bevat artikelen, actualiteiten, commentaren op rechtspraak en boekbesprekingen op allerlei rechtsgebieden waaronder ondernemingsrecht, Europees recht, mededingsrecht, sociaal recht, insolventierecht en fiscaal recht.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak Financieel recht (RF)
In Rechtspraak Financieel (RF) recht vindt u maandelijks een selectie van uitspraken op het terrein van het effectenrecht, financieel toezicht en corporate governance.

Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO) publiceert maandelijks een selectie van uitspraken op het gebied van het rechtspersonenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Tijdschrift voor compliance
Tijdschrift over regels m.b.t. financiŽle dienstverlening, corporate governance en toezicht effectenverkeer.

Tijdschrift voor onderneming en strafrecht
Tijdschrift over gedragsnormen en regelgeving voor ondernemingen. Centraal staat de positie van de onderneming en het strafrecht.

Vermogende Particulieren Bulletin (Vp-Bulletin)
Dit tijdschrift handelt over de fiscale en juridische aspecten met betrekking tot optimaal beheren, structureren en overdragen van vermogen.

Samenvattingen

Samenvattingen Ondernemingsrecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Ondernemingsrecht.

Handelsrecht (UvA)
Website: TheLaw.nl

juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.