Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Belastingrecht (Fiscaal recht)

Belastingrecht (Fiscaal recht) omschrijving

Voor dit rechtsgebied is er nog geen omschrijving opgesteld.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Belastingrecht (Fiscaal recht) omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Belastingrecht (Fiscaal recht)advocaat.
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen.

Dossiers op het gebied van Belastingrecht (Fiscaal recht)

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen dossiers.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Belastingrecht (Fiscaal recht)

Nieuws

Actueel nieuws belastingrecht
Het laatste nieuws op het gebied van belastingrecht.
Bron: Recht.nl

Fiscaal nieuws (fiscalistenonline.nl)
Het grootste portal voor zowel studerende - als ervaren fiscalisten en belastingadviseurs.

Fiscalio.nl
Fiscaal verfrissend nieuws. Tevens mogelijkheid om in te schrijven op een nieuwsbrief met het laatste neuws op het gebied van fiscaal recht (belastingrecht).

IBFD Newsletter
Met deze maandelijkse gratis IBFD Newsletter (International Bureau of Fiscal Documenation) ontvangt u automatisch het belangrijkste nieuws op het gebied van internationaal belastingrecht.

IBFD Newsletter
Met deze maandelijkse gratis IBFD Newsletter (International Bureau of Fiscal Documenation) ontvangt u automatisch het belangrijkste nieuws op het gebied van internationaal belastingrecht.

Tax News Service RSS
Dagelijks het belangrijkste nieuws (via RSS) over internationaal belastingrecht via het IBFD (International Bureau of Fiscal Documenation'

Juridische Boeken

Boeken Belastingrecht (Fiscaal recht)

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Belastingrecht (Fiscaal recht). Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Elsevier Formeel Belastingrecht Almanak
Schrijver(s): E. Poelmann, F.H.I.J. Davits, Robert-Jan Koopman

European Tax Law (Engels)
Schrijver(s): Ben Terra, Peter Wattel

Belastingplichtige in de BTW
Schrijver(s): B.G. van Zadelhoff

Belastingwetten pocketeditie
Schrijver(s): Ch.P.A. Geppaart

Boom Basics Belastingrecht
Schrijver(s): Renť Niessen, Rosery Niessen-Cobben

Compendium overdrachtsbelasting
Schrijver(s): Jaap van Straaten

Elsevier Belasting cd-rom

Elsevier IB almanak
Schrijver(s): W. Buis, S. Stoffer, P.M.F. van Loon

Elsevier Loon Almanak
Schrijver(s): Kluwer

Elsevier Pensioen almanak
Schrijver(s): Elsevier

Fiscaal Recht
Schrijver(s): Kluwer

Handboek fiscaal insolventierecht
Schrijver(s): Ton Tekstra

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Loonheffingengids
Schrijver(s): J.W.H. Nietveld, J.H.P.M. Raaijmakers, Ellen van Waaijen

Praktisch Fiscaalrecht
Schrijver(s): MariŽtte Damen

Wetgeving toezicht financiŽle markten
Schrijver(s): Kluwer uitgeverij

Wetteksten FinanciŽle Dienstverlening
Schrijver(s): J.E. van den Berg, M.L. de Looze

ZZP : Handboek voor zelfstandigen
Schrijver(s): Tijs van den Boomen

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Belastingrecht (Fiscaal recht)

Beroepsverenigingen

College Belastingadviseurs (CB)
Het College Belastingadviseurs (CB) is een beroepsvereniging van belastingadviseurs met ruim 4000 leden die sinds 1956 bestaat. De doelstelling van het CB is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overlegt intensief met de overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is in 1954 opgericht. De Orde is de vereniging van de universitair gevormde belastingadviseurs in Nederland. De NOB is een privaatrechtelijke vereniging en heeft ruim 4.600 leden.

Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA)
De Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) is bij wet ingesteld als beroepsorganisatie voor AA-Accountants. Zij zet zich onder meer in voor een goede uitoefening van het beroep AA-Accountant. Alle AA-Accountants die in het register staan ingeschreven, zijn id van de NOvAA. De NOvAA heeft als taak een goede beroepsuitoefening te bevorderen en het publieke belang van het beroep AA-Accountant te behartigen. Ook verzorgt de NOvAA de Praktijkopleiding en ziet zij toe op de eer van de stand van AA-Accountants.

Nederlandse Orde van Administratie- en belastingdeskundigen
Beroepsvereniging voor administratie- en belastingadvieskantoren.

NIVRA
Het Koninklijk NIVRA is de bij wet ingestelde beroepsorganisatie van meer dan 14.000 registeraccountants die werkzaam zijn als accountant in het vrije beroep, bij de overheid of het bedrijfsleven of die als financieel deskundige werkzaam zijn in verschillende functies in de maatschappij.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Belastingrecht (Fiscaal recht).
Jurisprudentie en rechtspraak Belastingrecht (Fiscaal recht)

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Belastingrecht (Fiscaal recht) kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Belastingrecht (Fiscaal recht)

- Corpus Doctum
Juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Organisaties

Verenigingen en organisaties Belastingrecht (Fiscaal recht)

Organisaties

Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)
De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.
De AFM bevordert zorgvuldige financiŽle dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiŽnte werking van kapitaalmarkten.

De belastingdienst
De site van de belastingdienst met veel informatie over het belastingrecht voor particulieren en ondernemers. Ook informatie over aangifte doen, belasting betalen of terugvragen.

De Douane
De site van de Douane. Informatie over o.a. invoer, uitvoer, opslag en vervoer van goederen en hierbij behorende accijns en verbruiksbelastingen. Ook de tarieven van accijnsproducten en verbruiksbelastinggoederen.
De laatste regels voor EMCS - vervoer onder schorsing van accijns.

De Kamer van Koophandel
O.a. zoeken in het handelsregister

De Smeetskring (Tilburg)
De studievereniging voor fiscalisten aan de Universiteit van Tilburg. Het doel van de vereniging is om de afstand tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven te verkleinen. De vereniging probeert dit te bereiken door diverse activiteiten te organiseren in de vorm van excursies naar verschillende fiscale bedrijven, lezingen van hoogleraren en uiteraard de borrels.

FIRST (Maastricht)
Studievereniging voor fiscale studenten (fiscalisten).De vereniging organiseert o.a. een bedrijvendag, een symposium, kantoorbezoeken, een maandelijkse borrel en een studiereis om het jaar.

Fiscale arresten van de Hoge Raad
Arresten op fiscaalrechtelijk gebied.

FSVU (Fiscale Studentenvereniging aan de Vrije Universiteit, Amsterdam)
De Fiscale studievereniging van de Vrije Universiteit Amsterdam. De doelstelling van FSVU is studenten en bedrijven met elkaar in contact te brengen door middel van promotie voor bedrijven en organisatie van diverse activiteiten.

Het College Belastingadviseurs
Het College Belastingadviseurs (CB) is een beroepsvereniging van belastingadviseurs. De doelstelling van het CB is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin.
zij overlegt intensief met de overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

IBFD (International Bureau of Fiscal Documenation)
Deze internationale organisatie biedt heel veel informatie over de internationale belastingrechtpraktijk aan op haar website.

IFA (International Fiscal Association)
Internationale organisatie over fiscale zaken. Onderzoek naar internationale fiscale regels.

Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF)
Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) is een samenwerkingsverband tussen alle landelijke fiscale studieverenigingen.
De volgende verenigingen zijn opgenomen in het LOF:
- Groninger Fiscale Eenheid (Groningen)
- T.F.V. De Smeetskring (Tilburg)
- Porta Adriani (Amsterdam)
- Pecunia Non Olet (Leiden)
- Toegevoegde Waarde (Utrecht)
- First Maastricht(Maastricht)
- R.F.V. Christiaanse-Taxateur (Rotterdam)
- FSVU (Amsterdam)
De Stichting beoogt activiteiten voor alle fiscale studenten in Nederland te organiseren. Er wordt een jaarlijks congres georganiseerd en de Stichting geeft het fiscale studentenmagazine Forfaitair uit.

Ministerie van FinanciŽn
Informatie

Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA)
De beroepsorganisatie voor AA-Accountants.
De NOvAA heeft als taak een goede beroepsuitoefening te bevorderen en het publieke belang van het beroep AA-Accountant te behartigen.
Zo verzorgt de NOvAA ook de Praktijkopleiding.

Porta Adriani (Amsterdam)
Fiscalistenvereniging. Activiteiten: Kantoorbezoeken en borrels.

RFV Christiaanse-Taxateur (Rotterdam)
De R.F.V. Christiaanse-Taxateur is de fiscale studievereniging van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lid van de vereniging zijn fiscaal-juristen en fiscaal-economen. Elk jaar worden de volgende activiteiten georganiseerd:
- Een Fiscale Bedrijvendag om nader kennis te maken met diverse bedrijven.
- de Aanstormend Fiscalistendag, een congres waar aan de hand van een actuele themas de fiscaliteit wordt besproken.
- een studiereis.

Stichting Toezicht Effectenverkeer
Informatie

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Belastingrecht (Fiscaal recht)

Wetgeving en regels

Successiewet 1956
Bron: wetten.nl

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Bron: wetten.nl

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Belastingrecht (Fiscaal recht)

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Belastingrecht (Fiscaal recht). Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Belastingrecht (Fiscaal recht) beroepsverenigingen zijn te vinden.

Fiscaal Tijdschrift Vermogen (SDU)
Wetenschappelijk onderbouwde op de praktijk gerichte artikelen.

Fiscale Nieuwsflits
Het laatste nieuws op het gebied van belastingrecht.
Bron:Ministerie van FinanciŽn

Fiscanet.nl
Uitgebreide database op het gebied van fiscaal recht.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak Financieel recht (RF)
In Rechtspraak Financieel (RF) recht vindt u maandelijks een selectie van uitspraken op het terrein van het effectenrecht, financieel toezicht en corporate governance.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Tijdschrift voor insolventierecht
Informatie over diverse deelterreinen van het insolventierecht. Tevens aandacht voor thematische samenhangen en voor grensoverschrijdende insolventiekwesties.

Vermogende Particulieren Bulletin (Vp-Bulletin)
Dit tijdschrift handelt over de fiscale en juridische aspecten met betrekking tot optimaal beheren, structureren en overdragen van vermogen.

Samenvattingen

Samenvattingen Belastingrecht (Fiscaal recht)

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Belastingrecht (Fiscaal recht).

Belastingrecht
Website: Students-Only

juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.