Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie IE (Intellectueel Eigendom)

IE (Intellectueel Eigendom) omschrijving

Voor dit rechtsgebied is er nog geen omschrijving opgesteld.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

IE (Intellectueel Eigendom) omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een IE (Intellectueel Eigendom)advocaat.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws IE (Intellectueel Eigendom)

Nieuws

Actueel nieuws domeinnamenrecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van domeinnamen.
Bron:SOLV advocaten

Actueel nieuws intellectuele eigendom
Het laatste nieuws op het gebied van de intellectuele eigendom.
Bron: Recht.nl

Actueel nieuws merkenrecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van merkenrecht.
Bron:SOLV advocaten

Auteursrecht.nl
Informatieve website over auteursrecht en naburige rechten. De website is een initiatief van de Stichting Auteursrechtmanifestaties.

Auteursrecht.nl
Informatieve website over auteursrecht en naburige rechten. De website is een initiatief van de Stichting Auteursrechtmanifestaties.

Benelux Merkenregister
Zoek zelf in het Benelux Merkenregister of een merk is gedeponeerd of ingeschreven in de Benelux.

Boek9.nl
Weblog over Intellectuele Eigendom.
Voor de laatste actualiteiten en commentaren. (gewonnen zaken, opmerkelijke inbreuken, verrassende transfers en benoemingen)

Bureau voor de Intellectuele Eigendom Nieuwsbrief (BBIE, voorheen Benelux-Merkenbureau)
De nieuwsbrief van het Bureau voro de Intellectuele Eigendom (voorheen Benelux Merkenbureau).

Delphion.com
Delphion biedt toegang tot octrooien. Eerste bladzijde van een octrooi is gratis te zien (Registratie verplicht).

EFFector Nieuwsbrief
Het laatste wekelijkse nieuws over vrijheidsrechten in een digitale omgevingen zoals internet.
Bron: EFF (Electronic Frontier Foundation)

Emerce.nl
Dagelijkse digitale nieuwsbrief over business, marketing en techonologie.

Esp@cenet
Octrooi-zoeksysteem aangeboden door Octrooicentrum Nederland. Biedt online toegang tot het octrooi-zoeksysteem esp@cenet, ontwikkeld door het Europees Octrooibureau en van een nederlandstalige interface voorzien. Zoek in de octrooipublicaties van afzonderlijke landen, maar ook direct wereldwijd.

EURid (European Registry of Internet Domain Names)
EURid is de Europese organisatie die domeinnamen met .eu extensie beheert. Op de website staan nieuws, rechspraak en regels (Sunrise)over de toekenning van de EU domeinnamen.

Europees register voor merken
Zoek zelf in het Europese merkenregister of een merk is gedeponeerd of ingeschreven bij het Europees Merkenbureau in Alicante (Spanje). Deze merken zijn dus ook geldig in de Benelux.

IE- en ICT-recht Nieuwsbrief Van Doorne
Gratis digitale nieuws aangeboden door Van Doorne Advocaten.

IE-Portal
Startpunt voor allerlei verwijzingen op het gebied van Intellectueel Eigendom en Ongeoorloofde Mededinging.

Internationale classificatie van waren en diensten
Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Ook wel de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957.
Bron: www.merkenregistratie.nl

Internationale register voor merken
Zoek zelf in het Internationale merkenregister of een merk is gedeponeerd of ingeschreven bij het internationaal bureau in Genève (Zwitserland) en voor welke landen de inschrijving geldig is. De afkortingen onder aan de afschriften geven aan voor welk land (of EU) de merkinschrijving geldig is.

Mailinglist EPO
Geef je op voor de nieuwsbrief van de EPO (European Patent Office) en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van octrooirecht.
Bron:Europees Octrooi Bureau.

Netkwesties.nl Nieuwsbrief
Netkwesties is een uitgave (nieuwsbrief) van XS4ALL over vrijheid, rechten en regels op internet. Op de website kan ook in het archief gezocht worden.

Perspectives Nieuwsbrief Novagraaf
Met deze nieuwsbrief van merkenbureau Novagraaf blijf je op de hoogte van het laatste juridische en praktische nieuws op het gebied van Intellectueel Eigendom. Waaronder merkenrecht, modelrecht, octrooirecht en auteursrecht.

Slagzinnenregister GVR
De betekenis, bescherming en beoordeling van slagzinnen en het GVR Slagzinnenregister. Wat is een slagzin, hoe wordt deze beoordeeld en welke bescherming biedt het Slagzinnenregister? Zie de website voor alle antwoorden.
Bron: GVR Centrum voor Marketingcommunicatie

SOLV Actueel Juridisch Nieuws
Actueel nieuws van allerlei rechtsgebieden. Met uitgebreide databank en wekelijkse nieuwsbrief.

Uitleg Auteursrecht (EU)
Uitleg over enkele begrippen van het auteursrecht
Bron: website EU

Juridische Boeken

Boeken IE (Intellectueel Eigendom)

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken IE (Intellectueel Eigendom). Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Boom Basics Intellectuele eigendom
Schrijver(s): R.W. Holzhauer

Internetrecht

Jurisprudentie Internetrecht - druk 3

Jurisprudentiebundel Merkenrecht
Schrijver(s): Geerts

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
Schrijver(s): Charles Gielen, A.C.M. Alkema, P.G.F.A. Geerts

Rechtspraak Intellectuele eigendom
Schrijver(s): Paul Geerts, P.A.C.E. van der Kooij, Antoon Quaedvlieg

Sdu Wettenverzameling Intellectuele eigendom
Schrijver(s): Paul Geerts, P.A.C.E. van der Kooij

Sdu Wettenverzameling Intellectuele eigendom
Schrijver(s): Paul Geerts, P.A.C.E. van der Kooij

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom
Schrijver(s): Charles Gielen en Feer Verkade

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten IE (Intellectueel Eigendom)

Beroepsverenigingen

BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrech)
De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht is een beroepsvereniging van juridische specialisten (Intellectueel Eigendom). De leden zijn allen werkzaam bij octrooi- en/of merkenbureaus, octrooi- en merkenafdelingen van grote bedrijven, de advocatuur en het (universitair) onderwijs. De vereniging stimuleert en waarborgt de kwaliteit van de beroepsbeoefening van haar leden waardoor u verzekerd bent van deskundig advies en begeleiding bij de registratie (bescherming) van merken- en modellen (design), onderhandelingen en eventuele conflicten.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van IE (Intellectueel Eigendom).
Jurisprudentie en rechtspraak IE (Intellectueel Eigendom)

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van IE (Intellectueel Eigendom) kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie IE (Intellectueel Eigendom)

- Corpus Doctum
Juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht.

Boek9.nl
weblog op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, domeinnaamrecht, oneerlijke mededinging, octrooirecht, reclamerecht, mediarecht en kwekersrecht)

College Bescherming Persoonsgegevens
Informatie en uitspraken van het College Bescherming Persoonsgegevens (de vroegere Registratiekamer) over privacy en over zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.

Databankenrecht (engels)
Samenvattingen van Nederlandse en buitenlandse rechtspraak over het databankenrecht (redactie prof. Hugenholtz IVIR)

Domjur.nl
Rechtspraak over domeinnamen
Opgezet door SIDN en UvT.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

IEPT Rechtspraak
Samenvattingen en volledige uitspraken op het gebied van Intellectueel Eigendom en Ongeoorloofde mededinging samengesteld door Dick van Engelen.

Merkenrecht jurisprudentie
Uitspraken op het gebied van merkenrecht
Bron:Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Rechtspraakoverzicht EFF
Archief van internationale rechtszaken waarbij de vrijheidsrechten in een digitale omgeving in het geding waren of zijn.
Bron: Electronic Frontier Foundation (EFF)

WIPO Domain Name Decisions
Online de uitspraken van de arbitragecommissie van de WIPO omtrent domeinnamen. Beslissingen zijn overeenkomstig het UDRP-reglement (Uniform Dispute Resolution Policy)

Organisaties

Verenigingen en organisaties IE (Intellectueel Eigendom)

Organisaties

Algemeen Octrooibureau
Voor Octrooi, merken, kwekersrecht, modellen en licenties

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Informatie over Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)en de inschrijving van merken. Via dit Bureau vindt in de Benelux de registratie van merken plaats. De website biedt ook toegang tot het merkenregister zodat u kunt checken of een bepaald merk al geregistreerd is.

Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen
Het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (BBTM) is de officiële instantie van de drie Beneluxlanden voor de wettelijke bescherming van tekeningen of modellen.

BIEM
Wereldwijde federatie van met Stemra vergelijkbare organisaties.

Bits of Freedom
Privacy en burgerrechten organisatie. Bezigheden: auteursrecht, balans tussen opsporing en privacy, vrijheid van meningsuiting en spam.

Buma/Stemra
Auteursrechtorganisatie voor muziek.

Cedar
Diverse auteursrechtorganisaties, o.a. Stichting Bladmuziek (componisten), Sichting Beeldrecht (kunstenaars) en Stichting Lira (schrijvers).

CISAC
Wereldwijde federatie van met Buma vergelijkbare organisaties.

CLIP (Copyright Licentie- en Incassobureau PRO
CLIP is de afdeling binnen de Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO) die zich bezig houdt met de regeling knipseldiensten en -kranten.

CLIP (Copyright Licentie- en Incassobureau PRO)
CLIP is de afdeling binnen de Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO) die zich bezig houdt met de regeling knipseldiensten en -kranten. Stichting PRO is opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond voor de collectieve administratie van rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen.

College Bescherming Persoonsgegevens
Info en uitspraken van het College Bescherming Persoonsgegevens (de vroegere Registratiekamer).

College van Toezicht op de Kansspelen
Het college van toezicht op de kansspelen is een op 1 januari 1996 ingesteld onafhankelijk toezicht- en adviesorgaan voor de landelijke kansspelen.

Commissariaat voor de Media
Toezichthouder (zelfstandig bestuursorgaan) op naleving van de Mediawet

Dennemeyer & Associates (Luxemburg)
Merkenbureau en octrooibureau.

Eenvormige Beneluxwet op de merken (Benelux Merkenwet)
Bron: Benelux Merken Bureau.

EURid (European Registry of Internet Domain Names)
Deze Europese non-profit-organisatie is de beheerder van de domeinnamen met .eu extensie.

European Patent Office
Het Europees Octrooibureau.

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een expertisecentrum op het terrein van audiovisuele archivering. Het brede kennisterrein omvat alle aspecten van behoud, beheer en beschikbaarstelling van bewegend beeld- en geluidsmateriaal. Regelmatig wordt een beroep gedaan op deze expertise. Het Instituut is een cultuurhistorische instelling die 70% van het Nederlandse audiovisuele erfgoed beheert en ontsluit. De collecties omvatten meer dan 650.000 uur radio, televisie, film en muziek. Daarmee is het een van de grootste audiovisuele archieven van Europa.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
Non-profit orgaan dat gaat over de uitgifte van domeinnamen. De regels omtrent domeinnaamarbitrage zijn opgesteld via het ICANN.

Instituut voor Informatierecht (UvA)
Grootste onderzoeksinstituut naar Informatierecht van Europa

INTA (The International Trademark Association)
Internationale organisatie voor merkhouders, merkgemachtigden en advocaten.

Internetrechten.nl (Nunc Ius)
Juridisch loket voor bedrijven en advocaten op het gebied van Internetrechten (zoals regels over merken en domeinnamen).

LIS@ (Rijksuniversiteit Groningen)
Het doel van LIS@ is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.
Contact: bestuur@lisa-groningen.nl

Merkenbureau Heemskerk B.V.
Het startpunt voor online registratie van merken, design, ideeën, concepten en domeinnamen. Start hier voor merkonderzoek, merkregistratie, merkbescherming en modelbescherming.

Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma)
Dit bestuursorgaan is belast met de uitvoering van de Mededingingswet. De NMa handhaaft het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities en houdt toezicht op concentraties, zoals allianties, bedrijfsfusies en bedrijfsovernames.

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders)
Vereniging voor uitvinders waarbij middels een generale geheimhoudingsverklaring die alle NOVU leden hebben ondertekend, communicatie over een idee of een vinding in een pril stadium mogelijk is.

Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)
The European Community's Trade Mark Registration Authority. Het Europese Merkenbureau

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit)
Toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland

SENA (Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten)
Vertegenwoordiger van uitvoerende kunstenaars en platenproducenten.

Stichting Brein
Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software.

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)
De SIDN verzorgt de uitgifte en registratie van .nl-domeinnamen. Diverse (juridische) informatie over domeinnamen op deze website.

Stichting Leenrecht
Stichting Leenrecht incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen.

Stichting Nieuwswaarde
Stichting Nieuwswaarde is de auteursrechtenorganisatie voor freelance journalisten en programmamakers.

Stichting PRO
Stichting PRO is hèt administratiekantoor voor auteursrechten in het onderwijs. Digitale reader of papieren syllabus? Voor al uw onderwijsmateriaal kunt u bij ons terecht. Wij helpen u om alles goed te regelen. Maar PRO doet meer. Zo wordt het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in knipselkranten en op de LiteROM ook bij ons afgehandeld. PRO verdeelt tevens het uitgeversdeel van Leenrecht-vergoedingen.

TM Eye
Hulp bij de bestrijding van de handel in namaakprodukten als ook de im- en export van namaakprodukten. De organisatie verricht o.a. marktcontroles voor haar aangesloten leden (merkhouders).

TM Eye
Hulp bij de bestrijding van de handel in namaakprodukten als ook de im- en export van namaakprodukten. De organisatie verricht o.a. marktcontroles voor haar aangesloten leden (merkhouders).

Vereniging voor Intellectuele Eigendom
Nederlandse Groep van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle.
Dutch Group of the International Association for the Protection of Intellectual Property.

Voice
VOI©E is de brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt. De vereniging streeft ernaar het begrip voor de uitoefening van het auteursrecht en de naburige rechten te vergroten en de informatie over de werkwijze van cbo’s te verbeteren.

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)
Verzameling uitspraken gedaan inzake WOB-procedures.

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels IE (Intellectueel Eigendom)

Wetgeving en regels

Auteurswet 1912
Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht

Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Benelux-verdrag inzake de warenmerken
Bron: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Juridische regels over o.a. pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid, schuldeisers, alternatieve en voorwaardelijke verbintenissen, , nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, schuldeisersverzuim, gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, verzuim, niet-nakoming, verplichtingen tot schadevergoeding, verrekening, fevolgen van overgang van vorderingen, subrogatie, schuld- en contractsoverneming, afstand en vermenging, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor personen, zaken, dieren en producten, misleidende en vergelijkende reclame, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, overeenkomsten in het algemeen, algemene bepalingen en algemene voorwaarden.

Cybercrime verdrag
Bron: Council of Europe

Databankenwet
Bron: IVIR

De nieuwe richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden
Versie 1 januari 2009.

E-commerce richtlijn
Bron: IVIR

Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW)
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten
Bron: Eur-lex

Europese Richtlijn Televisie Zonder Grenzen
Bron: Commissariaat voor de media.

First Council Directive of 21 December 1988 to Approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)


First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks


Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen bij het BVIE
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Gemeenschapsoctrooiverordening
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (Herziene tekst).
Datum: 11 juni 2003.

Grondwet
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815

Handelsnaamwet
Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam.

I. Benelux-verdrag inzake de warenmerken
Bron: Benelux Merkenbureau.

Mediabesluit
Wetten.nl

Mediawet 2008
Regelgeving op het gebied van mediarecht.

Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 28 maart 1995
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 7 augustus 1996
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 7 augustus 1996
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 7 augustus 1996
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken van 10 november 1983
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Merkenrichtlijn
Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property


Patent Cooperation Treaty Appendix T (html)
Appendix T op het Samenwerkingverdrag van Washington.
Bron: Bitlaw.com

Patent Cooperation Treaty PCT (pdf)
Ook wel het Samenwerkingverdrag van Washington genoemd.
Bron: www.ivir.nl

Patent Law Treaty
Patent Law Treaty - Adopted on June 1, 2000 at Geneva Entry into Force on April 28, 2005

Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-organisatie voor de intellectuele eigendom
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Regels van de Directeur-Generaal BBIE
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.11, lid2, BVIE en regel 3.14 van het Uitvoeringsreglement heeft de Directeur-Generaal de volgende regels vastgesteld.

Regels van de Directeur-Generaal van het Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Regulations under the Trademark Law Treaty (TLT verdrag)


Richtlijn Elektronische Handtekeningen
Bron: EU

Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame
Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen, PbEG 1997 L 290/18
Bron: Website EU

Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame
(geconsolideerde versie)
Bron: EU-site

Rijksoctrooiwet 1910
Bron: IVIR

Rijksoctrooiwet 1995
Bron: IVIR

Rijksoctrooiwet 1995
Bron: wetten.nl

Samenvatting Europese wetgeving voor Intellectueel Eigensdomsrecht.
Geldende gemeenschapswetgeving op het gebied van Intellectueel Eigensdomsrecht.

Singapore Treaty on the Law of Trademarks
Singapore Treaty on the Law of Trademarks

Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het BVIE
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modelle
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Toepassingsreglement bij de Eenvormige Beneluxwet op de merken
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Trademark Law Treaty (TLT verdag) adopted at Geneva on October 27, 1994


TRIPs-verdrag
Bron: WTO (World Trade Organization)

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de merken
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Uitvoeringsreglement van het BVIE (merken en tekeningen of modellen)
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk
Bron: Wetten.nl

Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen
Bron: wetten.nl

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
Bron: ICANN

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriele eigendom (Unieverdrag van Parijs 1883, UvP)
Bron: WIPO The Convention applies to industrial property in the widest sense, including patents, marks, industrial designs, utility models (a kind of “small patent” provided for by the laws of some countries), trade names (designations under which an industrial or commercial activity is carried on), geographical indications (indications of source and appellations of origin) and the repression of unfair competition. The substantive provisions of the Convention fall into three main categories: national treatment, right of priority, common rules.

Verklaring van de Commissie betreffende artikel 2 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (2005/295/EG)


Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen
Verordening (EG) nr. 6/200 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen PbEG L 003/1 (05.01.2002)

Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (geconsolideerde versie)
COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

Verordening tot uitvoering van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk
Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk

voorstel voor een wijziging van de Duurrichtlijn ter verlenging van de beschermingstermijn van fonogrammen


Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
Bron: wetten.nl

Wet op de Kansspelen
Bron: wetten.nl

Wet op de naburige rechten
Bron: wetten.nl

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Bron: wetten.nl

Wet Politieregisters (WPOLR)
Bron: St-AB.nl

Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Bron: wetten.nl

WIPO Auteursrechtverdrag
Wipo Copyright Treaty (adopted in Geneva on December 20, 1996)
Bron: WIPO

WIPO Verdragen (lijst)
Overzicht met verdragen die vanuit het WIPO

Zaaizaad- en plantgoedwet
Wet van 19 februari 2005, houdende een nieuwe regeling voor het toelaten van rassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht (Zaaizaad- en plantgoedwet 2005)

Juridische tijdschriften

Tijdschriften IE (Intellectueel Eigendom)

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines IE (Intellectueel Eigendom). Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van IE (Intellectueel Eigendom) beroepsverenigingen zijn te vinden.

BMM Bulletin
Het kwartaalblad van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

Electronic Journal of Comparative Law
The Electronic Journal of Comparative Law publishes articles relating to comparative private and public law (mededingingsrecht), comparative legal aspects of information technology and the methodology of comparative law

IER (Intellectuele eigendom en reclamerecht)
De actuele ontwikkelingen binnen auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige publicaties, recht inzake misleidende reclame, mededingingsrecht en reclamerecht.

Informatierecht AMI
Tijdschrift voor auteursrecht, mediarecht & informatierecht.

IPworldonline.com
Op deze website vind je artikelen uit de tijdschriften:
Copyright World Magazine
Paten World Magazine
Trademark World Magazine.

JAVI (Juridische Aspecten van Internet)
Juridisch Tijdschrift voor Internet en E-business.

Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht
Informatie over actuele rechtspraak inzake farmacie en medische technologie.
De jurisprudentie is ingedeeld in rubrieken als registratie, reclame voor geneesmiddelen, intellectuele eigendom.

Mediaforum
Tijdschrift van de VMC. Vereniging voor Media- en Communicatierecht. Onderwerpen: de regulering van publieke en commerciële omroep, de juridische positie van journalisten en programmamakers, reclameregels, onrechtmatige uitlatingen, de regulering van de nieuwe informatiediensten en de liberalisering van de telecommunicatiemarkt.
Verder aandacht voor internationale kwesties, zoals grensoverschrijdende omroep, de verdeling van frequenties, de plaatsing van satellieten en de discussies in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa en de ITU.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Samenvattingen

Samenvattingen IE (Intellectueel Eigendom)

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor IE (Intellectueel Eigendom).

juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.