informatie over sponsor worden of advertenties plaatsen
Adverteren op deze juridische website?
Via de RechtenSite.nl uw doelgroep bereiken: juristen, advocaten, notarissen, fiscalisten en rechtenstudenten. Onze pagina's trekken duizenden unieke bezoekers per maand! Informeer nu naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een
banner of advertentie.
informatie Strafrecht en strafprocesrecht

Strafrecht en strafprocesrecht omschrijving

Geheel van regels betreffende de strafbaarstelling van bepaalde feiten (misdrijven en overtredingen) en de straffen.
De algemene regels en strafbare feiten staan in het Wetboek van Strafrecht Bijzondere strafbaarstellingen staan in bijzondere wetten en verordeningen.
De regels betreffende vervolging en berechting van strafbare feiten en de executie van opgelegde straffen staan in het Wetboek van Strafvordering.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Strafrecht en strafprocesrechtadvocaat.
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen.

Dossiers op het gebied van Strafrecht en strafprocesrecht

Dossier: Inleiding formeel strafrecht
Dossier: Sanctionering van rechtsnormen: algemeen
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Strafrecht en strafprocesrecht

Nieuws

Actueel nieuws strafrecht en strafprocesrecht
Het laatste nieuws op het gebied van strafrecht en strafprocesrecht.
Bron: Recht.nl

Beleidsregels Openbaar Ministerie
De beleidsregels van het Openbaar Ministerie. Aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering (beleidsregels) van het College van procureurs-generaal.

Juridische Boeken

Boeken Strafrecht en strafprocesrecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Strafrecht en strafprocesrecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Bewijs
Schrijver(s): H.L.G. Wieten

Boom Basics jeugdrecht
Schrijver(s): R. Feunekes

Boom Basics Strafrecht
Schrijver(s): S.L.J. Janssen, R. Malewicz

De burger als rechter
Schrijver(s): Stijn Ruiter, Jochem Tolsma, Marloes de Hoon

Jeugdstrafrecht
Schrijver(s): J.A.C. Bartels

Jurisprudentie strafrecht Ars Aequi

Jurisprudentie Strafrecht Select
Schrijver(s): Tineke Cleiren, Theo de Roos, Maartje van der Woude, e.a.

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht
Schrijver(s): Tineke Cleiren, Hans Nijboer, D.J.M.W. Paridaens-van der Stoel

Tekst & Commentaar Strafrecht
Schrijver(s): Tineke Cleiren, Hans Nijboer, T. Blom

tekst & commentaar strafvordering 8e druk
Schrijver(s): Tineke Cleiren, Hans Nijboer, T. Blom

Verzameling Nederlandse Wetgeving -
Schrijver(s): SDU Uitgevers

Wetgeving Straf(proces)recht / /
Schrijver(s): Sdu Uitgevers

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Strafrecht en strafprocesrecht

Beroepsverenigingen

Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (afgekort: NVJSA) heeft als hoofddoel het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van jonge strafrechtadvocaten. Op de website vindt u een ledenlijst zodat u direct een advocaat in de buurt kunt vinden.

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.

Nederlandse Vereniging voor Kriminologie
De NVK tracht de belangen te behartigen van de Nederlandse criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse criminologen. Voor zijn leden organiseert de NVK regelmatig bijeenkomsten over actuele onderwerpen, lezingen, congressen e.d.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Strafrecht en strafprocesrecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Strafrecht en strafprocesrecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Strafrecht en strafprocesrecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Strafrecht en strafprocesrecht

Corpus Doctum
Corpus Doctum was een juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht. Momenteel is deze database niet meer beschikbaar helaas.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Hoge Raad Straf rechtspraak
Wekelijks overzicht van de laatste actuele strafrechtelijke jurisprudentie van de Hoge Raad. Volledige tekst van de arresten (rechtspraak) inclusief conclusie OM (indien beschikbaar).

Organisaties

Verenigingen en organisaties Strafrecht en strafprocesrecht

Organisaties

Ad Informandum (Utrecht)
Ad Informandum is de studievereniging voor Strafrecht en Criminologie te Utrecht. Deze vereniging, voor iedereen die affiniteit heeft met Strafrecht en/of Criminologie, organiseert al veel jaren interessante excursies, leerzame pleittrainingen en boeiende lezingen. Ook ontvangen onze leden ons eigen magazine, de Ad Informatie, vol met interessante informatie op het gebied van Strafrecht en Criminologie. Daarnaast organiseert Ad Informandum ieder jaar een groot forum en een spetterende buitenlandreis!

Amnesty International
Op deze studentenpagina staat allerlei informatie over Amnesty en mensenrechten.

Bureau slachtofferhulp
Slachtofferhulp Nederland biedt gratis hulp aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Te denken valt aan hulp bij een Verkeersongeluk, Geweld, Inbraak, Beroving, Seksueel Geweld (intimidatie, verkrachting, aanranding), Huiselijk Geweld (mishandeling), Stalking en meer.

Centrum voor Politiewetenschappen (CPW)
Interfacultair en interdisciplinair samenwerkingsverband(met de VU) op het terrein van het politie-onderzoek

CIA Criminologie in Actie (Rotterdam)
Deze studievereniging organiseert voor haar leden (rechtenstudenten) activiteiten, lezingen, symposia, excursies, studiereizen en workshops in het kader van de Criminologie, bijvoorbeeld naar misdadig interessante instellingen, congresdagen en seminars met prikkelende onderwerpen.

CoDe Corpus Delicti (Leiden)
Studievereniging Criminologie. Excursies, kantoorbezoeken en de uitgave van een eigen blad.

Crime does pay (VU Amsterdam)
Studievereniging op het gebied van criminologie. Naast relevante excursies en andere activiteiten biedt de vereniging haar leden boeken met korting, samenvattingen en een tijdschrift op het gebied van criminologie "CrimeTime".

Interstedelijke Criminologie Dag (IDC)
Interstedelijke Criminologie Dag is een jaarlijks terugkerend congres georganiseerd door drie studieverenigingen der criminologie.

M.P. Vrij (Amsterdam)
Strafrechtvereniging. Activiteiten: excursies, rechtbankbezoeken, pleitoefeningen en studiereizen in binnen- en buitenland.

Ministerie van Justitie
Het laatste nieuws van Justitie.

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten


Openbaar Ministerie
Informatie over het Openbaar Ministerie

S.O.S. Studiekring Over Strafrecht (Leiden)
Dit strafrechtelijk dispuut biedt studenten de mogelijkheid om naast de theorie intensief kennis te maken met de strafrechtspraktijk. De studievereniging organiseren excursies en lezingen. Ook is er jaarlijks een buitenlandreis en helpt de vereniging haar leden actief met het zoeken naar een baan of een stage in de strafrecht sector.

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Strafrecht en strafprocesrecht

Wetgeving en regels

Algemene wet op het binnentreden
Wet van 22 juni 1994, tot vaststelling van de Algemene wet op het binnentreden.

Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar
Besluit van 8 april 1994, houdende regels met betrekking tot een nieuwe Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar en de maatregelen waaraan rechtens van hun vrijheid beroofde personen kunnen worden onderworpen.

Beginselenwet justitiele jeugdinrichtingen
Wet van 2 november 2000 tot vaststelling van een Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiŽle jeugdinrichtingen).

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Wet van 25 juni 1997 tot vaststelling van een Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en overige verpleegden strafrechtstoepassing en daarmede verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en de Beginselenwet gevangeniswezen (Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden)

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
Besluit van 11 november 1994, houdende regels ter uitvoering van artikel 142, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering betreffende de bekwaamheid en betrouwbaarheid, beŽdiging en instructie van, alsmede het toezicht op buitengewoon opsporingsambtenaren, het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt, de beŽindiging van de opsporingsbevoegdheid en enige andere onderwerpen

Besluit getuigenbescherming
Besluit van 21 december 2005, houdende regels ter uitvoering van artikel 226l van het Wetboek van Strafvordering(Besluit getuigenbescherming)

Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
Besluit van 27 december 1995, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur tot uitvoering van de artikelen 117, eerste tot en met derde lid, en 118 van het Wetboek van Strafvordering betreffende de bewaring van inbeslaggenomen voorwerpen

Besluit observatie-inrichtingen gedetineerden
Besluit van 4 December 1925, tot uitvoering van artikel 198 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen
Besluit van 5 februari 1997, houdende regels ter uitvoering van de inning van de in de artikelen 36e en 36f van het Wetboek van Strafrecht bedoelde maatregelen (Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen)

Cybercrime verdrag
Bron: Council of Europe

Penitentiaire beginselenwet
Wet van 18 juni 1998 tot vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet Economische Delicten
Bron: wetten.nl

Wet justitiŽle en strafvorderlijke gegevens
Bron: wetten.nl

Wet kraken en leegstand
Wet van 24 juli 2010 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand)

Wet op de dierenbescherming
Wet van 25 januari 1961, houdende wijziging van de artikelen 254 en 455 van het Wetboek van Strafrecht en andere voorzieningen op het gebied der dierenbescherming

Wet op de economische delicten
Bron: wetten.nl

Wet Politieregisters (WPOLR)
Bron: St-AB.nl

Wet wapens en munitie
Bron: wetten.nl

Wetboek van Militair Strafrecht
Wet van 27 april 1903, tot vaststelling van een Wetboek van Militair Strafrecht

Wetboek van Strafrecht
Wet van 3 maart 1881

Wetboek van strafvordering
Bron: wetten.nl

Wijzigingswet melding ongebruikelijke transacties
Bron: wetten.nl

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Strafrecht en strafprocesrecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Strafrecht en strafprocesrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Strafrecht en strafprocesrecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

Delikt en Delinkwent
Tijdschrift op het gebied van strafrecht met actueel nieuws o.a. over wetgeving, advocatuur, politie, behandelen en straffen, straftoemeting, jeugdrecht en jeugdbescherming, financieel-economisch strafrecht, fiscaal strafrecht, criminologie, de rechter, de nationale ombudsman, internationaal strafrecht etc.
Delikt en Delinkwent is ook online beschikbaar.

Jurisprudentie wegenverkeersrecht
Jurisprudentie over verkeershandhaving. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht verschijnt zes keer per jaar. Inhoud:
Actuele en complete uitspraken (rechtspraak) met commentaar; Strafrechtelijke aspecten; Vorderingsprocedurele aspecten; Wet Mulder-afdoeningszaken
Informatie over de handhavingskant en voor strafrechtelijke aspecten, vorderingszaken en Wet Mulder-afdoeningszaken.

Letsel & schade
Artikelen over recente ontwikkelingen, b.v. whiplash en shockschade, relevante rechtspraak en medische rapporten leveren onmisbare informatie om uw dossiers te onderbouwen. Letsel & Schade geeft kennis over alles omtrent personenschade: voor praktijkjuristen, advocaten, medici, medische adviseurs en schade-experts

Nieuwsbrief Strafrecht
Het tijdschrift met wetgeving, beleid en jurisprudentie binnen het strafrecht. Beknopte, volledige en actuele informatie. (uitgave van SDU)

Opportuun
Het gratis relatiemagazine van het Openbaar Ministerie. Elke maand nieuws en achtergrondinformatie over strafrecht.

Panopticon
Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk".
Met o.a. rubrieken over: rubrieken zijn: Opsporing en politie; Vervolging, berechting en magistratuur; Deskundigenonderzoek; Rechtshulp en advocatuur; Strafuitvoering en justitile hulpverlening; Recht en geestelijke gezondheidszorg; Maatschappelijke dienstverlening; Jeugdbescherming en bijzondere jeugdzorg; Criminologie en strafrechtstheorie; Internationaal en Europees strafrecht; Vreemdelingen; Criminografie en methodologie; Mensenrechten.

PROCES; Tijdschrift voor strafrechtspleging
Tijdschrift voor de strafrechtspecialist in het brede veld van criminologie en rechtshandhaving. Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van misdaad, veiligheid, berechting en straf.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Tijdschrift voor Criminologie
Dit tijdschrift wordt ontvangen door de leden van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie.

Tijdschrift voor onderneming en strafrecht
Tijdschrift over gedragsnormen en regelgeving voor ondernemingen. Centraal staat de positie van de onderneming en het strafrecht.

Samenvattingen

Samenvattingen Strafrecht en strafprocesrecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Strafrecht en strafprocesrecht.

Noodweer en noodweerexces informatie
Website: Noodweerexces.nl

Strafprocesrecht internationaal samenvatting
Website: TheLaw.nl

Strafrecht arresten (UvA)
Website: TheLaw.nl

Strafrecht beslissingsmodel (UvA)
Website: TheLaw.nl

Strafrecht inleiding
Website: Students-Only

Strafrecht materieel (UvA)
Website: TheLaw.nl

juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.