informatie over sponsor worden of advertenties plaatsen
Adverteren op deze juridische website?
Via de RechtenSite.nl uw doelgroep bereiken: juristen, advocaten, notarissen, fiscalisten en rechtenstudenten. Onze pagina's trekken duizenden unieke bezoekers per maand! Informeer nu naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een
banner of advertentie.
informatie Merkenrecht

Merkenrecht omschrijving

Via het merkenrecht wordt de juridische bescherming geregeld van merken. Door een merk te registreren (merkregistratie) verkrijgt men een monopolie voor het gebruik van een bepaald teken zoals een woord of logo (beeldmerk). Het is verstandig om je goed te laten adviseren voordat je je merk registreert.

Ga hiervoor naar een merkengemachtigde van een Merkenbureau
Via een merkregistratie kun je makkelijker tegen onrechtmatige handelingen (merkinbreuk) van anderen (bijvoorbeeld een concurrent) optreden. Zo is het gebruik van uw merk niet toegestaan door anderen wanneer dit zorgt voor misleiding van het publiek (meestal de consument). Het merkenrecht is het recht dat bestaat over merken. Zowel de rechtspraak als alle wettelijke regels zoals vastgelegd in verdragen, wetten en verordeningen.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Merkenrechtadvocaat.
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen.

Dossiers op het gebied van Merkenrecht

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen dossiers.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Merkenrecht

Nieuws

Actueel nieuws domeinnamenrecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van domeinnamen.
Bron:SOLV advocaten

Actueel nieuws intellectuele eigendom
Het laatste nieuws op het gebied van de intellectuele eigendom.
Bron: Recht.nl

Actueel nieuws merkenrecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van merkenrecht.
Bron:SOLV advocaten

Benelux Merkenregister
Zoek zelf in het Benelux Merkenregister of een merk is gedeponeerd of ingeschreven in de Benelux.

Boek9.nl
Weblog over Intellectuele Eigendom.
Voor de laatste actualiteiten en commentaren. (gewonnen zaken, opmerkelijke inbreuken, verrassende transfers en benoemingen)

Bureau voor de Intellectuele Eigendom Nieuwsbrief (BBIE, voorheen Benelux-Merkenbureau)
De nieuwsbrief van het Bureau voro de Intellectuele Eigendom (voorheen Benelux Merkenbureau).

Europees register voor merken
Zoek zelf in het Europese merkenregister of een merk is gedeponeerd of ingeschreven bij het Europees Merkenbureau in Alicante (Spanje). Deze merken zijn dus ook geldig in de Benelux.

IE- en ICT-recht Nieuwsbrief Van Doorne
Gratis digitale nieuws aangeboden door Van Doorne Advocaten.

IE-Portal
Startpunt voor allerlei verwijzingen op het gebied van Intellectueel Eigendom en Ongeoorloofde Mededinging.

Internationale classificatie van waren en diensten
Internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Ook wel de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957.
Bron: www.merkenregistratie.nl

Internationale register voor merken
Zoek zelf in het Internationale merkenregister of een merk is gedeponeerd of ingeschreven bij het internationaal bureau in Genève (Zwitserland) en voor welke landen de inschrijving geldig is. De afkortingen onder aan de afschriften geven aan voor welk land (of EU) de merkinschrijving geldig is.

Perspectives Nieuwsbrief Novagraaf
Met deze nieuwsbrief van merkenbureau Novagraaf blijf je op de hoogte van het laatste juridische en praktische nieuws op het gebied van Intellectueel Eigendom. Waaronder merkenrecht, modelrecht, octrooirecht en auteursrecht.

SOLV Actueel Juridisch Nieuws
Actueel nieuws van allerlei rechtsgebieden. Met uitgebreide databank en wekelijkse nieuwsbrief.

Juridische Boeken

Boeken Merkenrecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Merkenrecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Boom Basics Intellectuele eigendom
Schrijver(s): R.W. Holzhauer

Boom Basics Verbintenissenrecht
Schrijver(s): B.T.M. van der Wiel

Jurisprudentie Internetrecht - druk 3

Jurisprudentiebundel Merkenrecht
Schrijver(s): Geerts

Rechtspraak Intellectuele eigendom
Schrijver(s): Paul Geerts, P.A.C.E. van der Kooij, Antoon Quaedvlieg

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Merkenrecht

Beroepsverenigingen

BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrech)
De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht is een beroepsvereniging van juridische specialisten (Intellectueel Eigendom). De leden zijn allen werkzaam bij octrooi- en/of merkenbureaus, octrooi- en merkenafdelingen van grote bedrijven, de advocatuur en het (universitair) onderwijs. De vereniging stimuleert en waarborgt de kwaliteit van de beroepsbeoefening van haar leden waardoor u verzekerd bent van deskundig advies en begeleiding bij de registratie (bescherming) van merken- en modellen (design), onderhandelingen en eventuele conflicten.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Merkenrecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Merkenrecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Merkenrecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Merkenrecht

Boek9.nl
weblog op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, domeinnaamrecht, oneerlijke mededinging, octrooirecht, reclamerecht, mediarecht en kwekersrecht)

Corpus Doctum
Corpus Doctum was een juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht. Momenteel is deze database niet meer beschikbaar helaas.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Merkenrecht jurisprudentie
Uitspraken op het gebied van merkenrecht
Bron:Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Organisaties

Verenigingen en organisaties Merkenrecht

Organisaties

Internetrechten.nl (Nunc Ius)
Juridisch loket voor bedrijven en advocaten op het gebied van Internetrechten (zoals regels over merken en domeinnamen).

Merkenbureau Heemskerk B.V.
Het startpunt voor online registratie van merken, design, ideeën, concepten en domeinnamen. Start hier voor merkonderzoek, merkregistratie, merkbescherming en modelbescherming.

TM Eye
Hulp bij de bestrijding van de handel in namaakprodukten als ook de im- en export van namaakprodukten. De organisatie verricht o.a. marktcontroles voor haar aangesloten leden (merkhouders).

TM Eye
Hulp bij de bestrijding van de handel in namaakprodukten als ook de im- en export van namaakprodukten. De organisatie verricht o.a. marktcontroles voor haar aangesloten leden (merkhouders).

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Merkenrecht

Wetgeving en regels

Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (CTMR)


De nieuwe richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden
Versie 1 januari 2009.

Gemeenschappelijke memorie van toelichting van de regeringen bij het BVIE
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Patent Law Treaty
Patent Law Treaty - Adopted on June 1, 2000 at Geneva Entry into Force on April 28, 2005

Regels van de Directeur-Generaal BBIE
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.11, lid2, BVIE en regel 3.14 van het Uitvoeringsreglement heeft de Directeur-Generaal de volgende regels vastgesteld.

Singapore Treaty on the Law of Trademarks
Singapore Treaty on the Law of Trademarks

Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het BVIE
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Uitvoeringsreglement van het BVIE (merken en tekeningen of modellen)
Bron: Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriele eigendom (Unieverdrag van Parijs 1883, UvP)
Bron: WIPO The Convention applies to industrial property in the widest sense, including patents, marks, industrial designs, utility models (a kind of “small patent” provided for by the laws of some countries), trade names (designations under which an industrial or commercial activity is carried on), geographical indications (indications of source and appellations of origin) and the repression of unfair competition. The substantive provisions of the Convention fall into three main categories: national treatment, right of priority, common rules.

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Merkenrecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Merkenrecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Merkenrecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

BMM Bulletin
Het kwartaalblad van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

IER (Intellectuele eigendom en reclamerecht)
De actuele ontwikkelingen binnen auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige publicaties, recht inzake misleidende reclame, mededingingsrecht en reclamerecht.

Informatierecht AMI
Tijdschrift voor auteursrecht, mediarecht & informatierecht.

IPworldonline.com
Op deze website vind je artikelen uit de tijdschriften:
Copyright World Magazine
Paten World Magazine
Trademark World Magazine.

Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht
Informatie over actuele rechtspraak inzake farmacie en medische technologie.
De jurisprudentie is ingedeeld in rubrieken als registratie, reclame voor geneesmiddelen, intellectuele eigendom.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Samenvattingen

Samenvattingen Merkenrecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Merkenrecht.


Op dit gebied heeft onze database nog geen samenvattingen.
juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.