Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie IT (Informatietechnologie)

IT (Informatietechnologie) omschrijving

Voor dit rechtsgebied is er nog geen omschrijving opgesteld.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

IT (Informatietechnologie) omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een IT (Informatietechnologie)advocaat.
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen.

Dossiers op het gebied van IT (Informatietechnologie)

Dossier: Domeinnaam
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws IT (Informatietechnologie)

Nieuws

Actueel nieuws domeinnamenrecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van domeinnamen.
Bron:SOLV advocaten

Actueel nieuws e-commerce
Het laatste juridische nieuws op het gebied van e-commerce.
Bron:SOLV advocaten

Actueel nieuws ICT en recht
Het laatste nieuws op het gebied van ICT en recht.
Bron: Recht.nl

Actueel nieuws ICT-recht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van ICT-recht.
Bron:SOLV advocaten

Actueel nieuws internetrecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van internetrecht.
Bron:SOLV advocaten

Automatiseringgids Nieuwsbrief
De belangrijkste nieuwsfeiten op ICT-gebied per e-mail iedere werkdag rond 16.00 uur.

Computable Nieuwsbrief
Dagelijkse nieuwsbrief met het meest actuele ICT-nieuws.

Delphion.com
Delphion biedt toegang tot octrooien. Eerste bladzijde van een octrooi is gratis te zien (Registratie verplicht).

ECP.nl Nieuwsbrief
Maandelijkse nieuwsbrief over nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van e-business.
Bron: ECP.nl Platform voor eNederland

Emerce.nl
Dagelijkse digitale nieuwsbrief over business, marketing en techonologie.

Esp@cenet
Octrooi-zoeksysteem aangeboden door Octrooicentrum Nederland. Biedt online toegang tot het octrooi-zoeksysteem esp@cenet, ontwikkeld door het Europees Octrooibureau en van een nederlandstalige interface voorzien. Zoek in de octrooipublicaties van afzonderlijke landen, maar ook direct wereldwijd.

EURid (European Registry of Internet Domain Names)
EURid is de Europese organisatie die domeinnamen met .eu extensie beheert. Op de website staan nieuws, rechspraak en regels (Sunrise)over de toekenning van de EU domeinnamen.

IE- en ICT-recht Nieuwsbrief Van Doorne
Gratis digitale nieuws aangeboden door Van Doorne Advocaten.

IE-Portal
Startpunt voor allerlei verwijzingen op het gebied van Intellectueel Eigendom en Ongeoorloofde Mededinging.

Internetprivacy.nl
Website met praktische informatie en nieuwsdossiers over allerlei facetten van online privacy.

Netkwesties.nl Nieuwsbrief
Netkwesties is een uitgave (nieuwsbrief) van XS4ALL over vrijheid, rechten en regels op internet. Op de website kan ook in het archief gezocht worden.

SOLV Actueel Juridisch Nieuws
Actueel nieuws van allerlei rechtsgebieden. Met uitgebreide databank en wekelijkse nieuwsbrief.

Webwereld.nl Nieuwsbrief
De laatste ontwikkelingen op ICT-gebied via gratis abbonement op dagelijkse nieuwsbrief.

Juridische Boeken

Boeken IT (Informatietechnologie)

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken IT (Informatietechnologie). Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

Internetrecht

Jurisprudentie Internetrecht - druk 3

Rechtspraak Intellectuele eigendom
Schrijver(s): Paul Geerts, P.A.C.E. van der Kooij, Antoon Quaedvlieg

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten IT (Informatietechnologie)

Beroepsverenigingen

BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrech)
De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht is een beroepsvereniging van juridische specialisten (Intellectueel Eigendom). De leden zijn allen werkzaam bij octrooi- en/of merkenbureaus, octrooi- en merkenafdelingen van grote bedrijven, de advocatuur en het (universitair) onderwijs. De vereniging stimuleert en waarborgt de kwaliteit van de beroepsbeoefening van haar leden waardoor u verzekerd bent van deskundig advies en begeleiding bij de registratie (bescherming) van merken- en modellen (design), onderhandelingen en eventuele conflicten.

Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA)
De Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) stelt zich ten doel doel het bevorderen van deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht. VIRA is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging. Het lidmaatschap van VIRA staat uitsluitend open voor advocaten met aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot informaticarecht. Zoek op de website naar een advocaat bij u in de buurt.

Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van IT (Informatietechnologie).
Jurisprudentie en rechtspraak IT (Informatietechnologie)

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van IT (Informatietechnologie) kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie IT (Informatietechnologie)

- Corpus Doctum
Juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht.

-verw-
Verzameling uitspraken op het gebied van de Internet Service Providers.
Bron: KUB

Boek9.nl
weblog op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, domeinnaamrecht, oneerlijke mededinging, octrooirecht, reclamerecht, mediarecht en kwekersrecht)

Databankenrecht (engels)
Samenvattingen van Nederlandse en buitenlandse rechtspraak over het databankenrecht (redactie prof. Hugenholtz IVIR)

Domjur.nl
Rechtspraak over domeinnamen
Opgezet door SIDN en UvT.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

IEPT Rechtspraak
Samenvattingen en volledige uitspraken op het gebied van Intellectueel Eigendom en Ongeoorloofde mededinging samengesteld door Dick van Engelen.

Informatie-technologie en Recht Jurisprudentie
Verzameling jurisprudentie onderverdeeld in diverse subgebieden over IT en recht. Bron: vakgroep IT en recht (Universiteit Utrecht)

WIPO Domain Name Decisions
Online de uitspraken van de arbitragecommissie van de WIPO omtrent domeinnamen. Beslissingen zijn overeenkomstig het UDRP-reglement (Uniform Dispute Resolution Policy)

Organisaties

Verenigingen en organisaties IT (Informatietechnologie)

Organisaties

Bits of Freedom
Privacy en burgerrechten organisatie. Bezigheden: auteursrecht, balans tussen opsporing en privacy, vrijheid van meningsuiting en spam.

ECP.nl
Non-profitorganisatie ingesteld om een objectief en betrouwbaar platform te bieden voor publieke en private instellingen om kennis te bundelen op ICT-gebied. De organisatie is in 1997 opgericht door het Ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven (VNO-NCW) om gezamenlijk tot randvoorwaarden voor e-business te komen.

FENIT
Federatie van Nederlandse Branche- verenigingen voor Informatietechnologie. De algemene voorwaarden van de Fenit worden veelal toegepast in ICT-contracten.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
Non-profit orgaan dat gaat over de uitgifte van domeinnamen. De regels omtrent domeinnaamarbitrage zijn opgesteld via het ICANN.

Internetrechten.nl (Nunc Ius)
Juridisch loket voor bedrijven en advocaten op het gebied van Internetrechten (zoals regels over merken en domeinnamen).

LIS@ (Rijksuniversiteit Groningen)
Het doel van LIS@ is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.
Contact: bestuur@lisa-groningen.nl

Merkenbureau Heemskerk B.V.
Het startpunt voor online registratie van merken, design, ideeën, concepten en domeinnamen. Start hier voor merkonderzoek, merkregistratie, merkbescherming en modelbescherming.

Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
De Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht heeft als doel de kennis op het gebied van informatietechnologie te bevorderen en te verspreiden. Veel activiteiten worden hiervoor ontplooid, waaronder het organiseren van lezingen, het bezoeken van bedrijven alsook het opstellen van publikaties op gebieden die in het kader van informatietechnologie en recht actueel zijn. De vereniging biedt een netwerk aan ongeveer 500 leden die veelal betrokken zijn bij de juridische aspecten van de informatietechnologie.

Stichting Brein
Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en interactieve software.

VIRA
Vereniging Informaticarechtadvocaten

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels IT (Informatietechnologie)

Wetgeving en regels

Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
Wetsvoorstel Elektronische Handel

Cybercrime verdrag
Bron: Council of Europe

Databankenwet
Bron: IVIR

E-commerce richtlijn
Bron: IVIR

First Council Directive of 21 December 1988 to Approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)


Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen
Deze code kan dienen als checklist bij het beoordelen van de mate waarin contracten, algemene voorwaarden, reglementen e.d. bijdragen aan het vergroten van het onderling vertrouwen bij elektronisch zakendoen.
Publicatiedatum: oktober 2001.
Bron: ECP.nl

Paris Convention for the Protection of Industrial Property


Patent Cooperation Treaty Appendix T (html)
Appendix T op het Samenwerkingverdrag van Washington.
Bron: Bitlaw.com

Patent Cooperation Treaty PCT (pdf)
Ook wel het Samenwerkingverdrag van Washington genoemd.
Bron: www.ivir.nl

Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
Bron: SIDN

Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage (PDF)
Bron: SIDN

Regulations under the Trademark Law Treaty (TLT verdrag)


Richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiele diensten aan consumenten


Richtlijn Elektronische Handtekeningen
Bron: EU

Richtlijn Verkoop op afstand
Bron: EU

Telecommunicatiewet
Bron: wetten.nl

Toelichting op de geschillenregeling voor .nl domeinnamen
Bron: SIDN

Toelichting op de geschillenregeling voor .nl-domeinnaamarbitrage
Bron: SIDN

Trademark Law Treaty (TLT verdag) adopted at Geneva on October 27, 1994


TRIPs-verdrag
Bron: WTO (World Trade Organization)

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
Bron: ICANN

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriele eigendom (Unieverdrag van Parijs 1883, UvP)
Bron: WIPO The Convention applies to industrial property in the widest sense, including patents, marks, industrial designs, utility models (a kind of “small patent” provided for by the laws of some countries), trade names (designations under which an industrial or commercial activity is carried on), geographical indications (indications of source and appellations of origin) and the repression of unfair competition. The substantive provisions of the Convention fall into three main categories: national treatment, right of priority, common rules.

Verklaring van de Commissie betreffende artikel 2 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (2005/295/EG)


Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi COM-2000-0412 def
Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi -COM-2000-0412 def - CNS 2000-0177.

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Wet op de Telecommunicatievoorzieningen
Bron: IVIR

Juridische tijdschriften

Tijdschriften IT (Informatietechnologie)

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines IT (Informatietechnologie). Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van IT (Informatietechnologie) beroepsverenigingen zijn te vinden.

Computerrecht
Actueel nieuws en interessante artikelen over computerrecht en telecommunicatie. Met aandacht voor wetgeving en jurisprudentie.

Contracteren
Tijdschrift voor de contractspraktijk.

Electronic Journal of Comparative Law
The Electronic Journal of Comparative Law publishes articles relating to comparative private and public law (mededingingsrecht), comparative legal aspects of information technology and the methodology of comparative law

Informatierecht AMI
Tijdschrift voor auteursrecht, mediarecht & informatierecht.

IPworldonline.com
Op deze website vind je artikelen uit de tijdschriften:
Copyright World Magazine
Paten World Magazine
Trademark World Magazine.

JAVI (Juridische Aspecten van Internet)
Juridisch Tijdschrift voor Internet en E-business.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Samenvattingen

Samenvattingen IT (Informatietechnologie)

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor IT (Informatietechnologie).


Op dit gebied heeft onze database nog geen samenvattingen.
juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.