Terug naar de openingspagina van de RechtenSite.nl Juridische Vacatures voor een juridische baan, bijbaan of werk. Vacature-sites


informatie Mediarecht en Reclamerecht

Mediarecht en Reclamerecht omschrijving

Voor dit rechtsgebied is er nog geen omschrijving opgesteld.


Ga direct naar
beroepsverenigingen
boeken
informatie dossiers
nieuws
organisaties
rechtspraak
samenvattingen
studieverenigingen
tijdschriften
wetgeving

Mediarecht en Reclamerecht omschrijving


Offerte opvragen van een gespecialiseerde advocaat

Gratis online offerte opvragen van een Mediarecht en Reclamerechtadvocaat.
Juridische dossiers met informatie en antwoord op vragen.

Dossiers op het gebied van Mediarecht en Reclamerecht

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen dossiers.
actueel juridisch nieuws

Actueel juridisch nieuws Mediarecht en Reclamerecht

Nieuws

Actueel nieuws domeinnamenrecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van domeinnamen.
Bron:SOLV advocaten

Actueel nieuws intellectuele eigendom
Het laatste nieuws op het gebied van de intellectuele eigendom.
Bron: Recht.nl

Actueel nieuws mediarecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van mediarecht.
Bron:SOLV advocaten

Actueel nieuws reclamerecht
Het laatste juridische nieuws op het gebied van reclamerecht.
Bron:SOLV advocaten

Boek9.nl
Weblog over Intellectuele Eigendom.
Voor de laatste actualiteiten en commentaren. (gewonnen zaken, opmerkelijke inbreuken, verrassende transfers en benoemingen)

Bureau voor de Intellectuele Eigendom Nieuwsbrief (BBIE, voorheen Benelux-Merkenbureau)
De nieuwsbrief van het Bureau voro de Intellectuele Eigendom (voorheen Benelux Merkenbureau).

ECP.nl Nieuwsbrief
Maandelijkse nieuwsbrief over nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van e-business.
Bron: ECP.nl Platform voor eNederland

Emerce.nl
Dagelijkse digitale nieuwsbrief over business, marketing en techonologie.

IE- en ICT-recht Nieuwsbrief Van Doorne
Gratis digitale nieuws aangeboden door Van Doorne Advocaten.

IE-Portal
Startpunt voor allerlei verwijzingen op het gebied van Intellectueel Eigendom en Ongeoorloofde Mededinging.

Netkwesties.nl Nieuwsbrief
Netkwesties is een uitgave (nieuwsbrief) van XS4ALL over vrijheid, rechten en regels op internet. Op de website kan ook in het archief gezocht worden.

Slagzinnenregister GVR
De betekenis, bescherming en beoordeling van slagzinnen en het GVR Slagzinnenregister. Wat is een slagzin, hoe wordt deze beoordeeld en welke bescherming biedt het Slagzinnenregister? Zie de website voor alle antwoorden.
Bron: GVR Centrum voor Marketingcommunicatie

SOLV Actueel Juridisch Nieuws
Actueel nieuws van allerlei rechtsgebieden. Met uitgebreide databank en wekelijkse nieuwsbrief.

Juridische Boeken

Boeken Mediarecht en Reclamerecht

Boeken

Wetenschappelijke juridische boeken Mediarecht en Reclamerecht. Direct online te bestellen. Klik op de titel voor meer informatie.

De nieuwe regels van social media
Schrijver(s): David Meerman Scott

Kluwer collegebundel -
Schrijver(s): Kluwer

Beroepsvereniging van advocaten, specialisten of juristen

Beroepsvereniging van specialisten Mediarecht en Reclamerecht

Beroepsverenigingen

Voor dit rechtsgebied bevat de database nog geen beroepsverenigingen.
Studieverenigingen en organisaties

Studieverenigingen

Binnenkort verschijnen hier studieverenigingen op het gebied van Mediarecht en Reclamerecht.
Jurisprudentie en rechtspraak Mediarecht en Reclamerecht

Rechtspraak - jurisprudentie

Hieronder staan websites waar je Nederlandse (nationale), Europese en internationale rechtspraak (jurisprudentie) op het gebied van Mediarecht en Reclamerecht kunt vinden.

Van de laatste actuele en nieuwste rechtspraak, jurisprudentie en uitspraken tot aan belangrijkste standaardarresten uit het verleden.

Laatste rechtspraak en jurisprudentie Mediarecht en Reclamerecht

Boek9.nl
weblog op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, domeinnaamrecht, oneerlijke mededinging, octrooirecht, reclamerecht, mediarecht en kwekersrecht)

Corpus Doctum
Corpus Doctum was een juridische databank met samenvattingen van rechtspraak en jurisprudentie en tevens uitleg over rechtsbegrippen en termen. De databank bevat (sedert 1992) rechtspraakextracten van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en enkele internationale gerechten m.b.t. civiel (burgerlijk) recht, strafrecht en procesrecht. Momenteel is deze database niet meer beschikbaar helaas.

Het Europees Hof voor de Rechten van de mens
Informatie en rechtspraak (jurispudentie) van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (The European Court of Human Rights)

Raad voor de Journalistiek
Database met uitspraken door de RvJ.

Reclame Code Commissie
Op deze website van de Reclame Code Commissie vind je tevens een databank met uitspraken gedaan door de RCC.

Organisaties

Verenigingen en organisaties Mediarecht en Reclamerecht

Organisaties

CLIP (Copyright Licentie- en Incassobureau PRO)
CLIP is de afdeling binnen de Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO) die zich bezig houdt met de regeling knipseldiensten en -kranten. Stichting PRO is opgericht door het Nederlands Uitgeversverbond voor de collectieve administratie van rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen.

Commissariaat voor de Media
Toezichthouder (zelfstandig bestuursorgaan) op naleving van de Mediawet

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een expertisecentrum op het terrein van audiovisuele archivering. Het brede kennisterrein omvat alle aspecten van behoud, beheer en beschikbaarstelling van bewegend beeld- en geluidsmateriaal. Regelmatig wordt een beroep gedaan op deze expertise. Het Instituut is een cultuurhistorische instelling die 70% van het Nederlandse audiovisuele erfgoed beheert en ontsluit. De collecties omvatten meer dan 650.000 uur radio, televisie, film en muziek. Daarmee is het een van de grootste audiovisuele archieven van Europa.

LIS@ (Rijksuniversiteit Groningen)
Het doel van LIS@ is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.
Contact: bestuur@lisa-groningen.nl

Merkenbureau Heemskerk B.V.
Het startpunt voor online registratie van merken, design, ideeŽn, concepten en domeinnamen. Start hier voor merkonderzoek, merkregistratie, merkbescherming en modelbescherming.

Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren


Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ)
Informatie over de NVJ.

Raad voor de Journalistiek
Informatie over de raad en haar uitspraken op journalistiek terrein.

Reclame Code Commissie
Klachteninstantie die oordeelt over reclame-uitingen.

Villamedia.nl
Uitgebreide website over de media en journalistiek.

wetten en regels

Wetten, verdragen en regels Mediarecht en Reclamerecht

Wetgeving en regels

Beleidsregels Mediarecht
Bron: Website Commissariaat voor de media

Burgerlijk Wetboek Boek 6 (Verbintenissenrecht)
Juridische regels over o.a. pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid, schuldeisers, alternatieve en voorwaardelijke verbintenissen, , nakoming van verbintenissen, opschortingsrechten, schuldeisersverzuim, gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis, verzuim, niet-nakoming, verplichtingen tot schadevergoeding, verrekening, fevolgen van overgang van vorderingen, subrogatie, schuld- en contractsoverneming, afstand en vermenging, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor personen, zaken, dieren en producten, misleidende en vergelijkende reclame, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, overeenkomsten in het algemeen, algemene bepalingen en algemene voorwaarden.

Europese Richtlijn Televisie Zonder Grenzen
Bron: Commissariaat voor de media.

Europese Richtlijn Televisie zonder Grenzen
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coŲrdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten.
Bron: Portaalsite Europese Unie (http://europa.eu.int)

Mediabesluit
Wetten.nl

Mediawet 2008
Regelgeving op het gebied van mediarecht.

Nederlandse Reclame Code (NRC)
Bron: Stichting Reclame Code Commissie (pdf)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property


Persrichtlijn voor de Rechtspraak 2003
De persrichtlijn beoogt journalisten inzicht te verschaffen in de regels die de gerechten in Nederland als richtlijn hanteren ten aanzien van de media.
Bron: rechtspraak.nl

Reclamebesluit Geneesmiddelen
Bron: wetten.nl

Richtlijn 97/36/EG
Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coŲrdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie- omroepactiviteiten PbEG 1997 L 202/60.
Bron: portaalsite Europese Unie

Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame
Richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen, PbEG 1997 L 290/18
Bron: Website EU

Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame
(geconsolideerde versie)
Bron: EU-site

Richtlijn Tabaksreclame
Bron: Ivir.nl

Richtlijn Televisie zonder Grenzen (geconsolideerde versie)
Richtlijn van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coŲrdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid- Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (89/552/EEG)
Bron: portaalsite Europese Unie.

Wet Algemene Bepalingen
Bron: wetten.nl

Juridische tijdschriften

Tijdschriften Mediarecht en Reclamerecht

Tijdschriften

Wetenschappelijke juridische tijdschriften, bladen en magazines Mediarecht en Reclamerecht. Met samenvattingen van de laatste actuele ontwikkelingen zoals nieuwe rechtspraak (jurisprudentie) en wetgeving (wetten). Ook de juridische uitgaves van Mediarecht en Reclamerecht beroepsverenigingen zijn te vinden.

BMM Bulletin
Het kwartaalblad van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

Computerrecht
Actueel nieuws en interessante artikelen over computerrecht en telecommunicatie. Met aandacht voor wetgeving en jurisprudentie.

IER (Intellectuele eigendom en reclamerecht)
De actuele ontwikkelingen binnen auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige publicaties, recht inzake misleidende reclame, mededingingsrecht en reclamerecht.

Informatierecht AMI
Tijdschrift voor auteursrecht, mediarecht & informatierecht.

Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht
Informatie over actuele rechtspraak inzake farmacie en medische technologie.
De jurisprudentie is ingedeeld in rubrieken als registratie, reclame voor geneesmiddelen, intellectuele eigendom.

Mediaforum
Tijdschrift van de VMC. Vereniging voor Media- en Communicatierecht. Onderwerpen: de regulering van publieke en commerciŽle omroep, de juridische positie van journalisten en programmamakers, reclameregels, onrechtmatige uitlatingen, de regulering van de nieuwe informatiediensten en de liberalisering van de telecommunicatiemarkt.
Verder aandacht voor internationale kwesties, zoals grensoverschrijdende omroep, de verdeling van frequenties, de plaatsing van satellieten en de discussies in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa en de ITU.

Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Rechtspraak Contractenrecht publiceert maandelijks de belangrijkste uitspraken op de diverse deelterreinen van het contractenrecht.

Rechtspraak van de Week
RvdW bevat alle beschikbare uitspraken van de civiele kamer en de strafkamer van de Hoge Raad alsmede een selectie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de EG en het Benelux-Gerechtshof. Met RvdW beschikt u iedere week over een compleet overzicht van de Hoge Raad-jurisprudentie en tweewekelijks over een overzicht van de belangrijkste rechtspraak van de Europese hoven.

Samenvattingen

Samenvattingen Mediarecht en Reclamerecht

Samenvattingen

Hieronder staan de uittreksels, samenvattingen en stamplijsten voor Mediarecht en Reclamerecht.


Op dit gebied heeft onze database nog geen samenvattingen.
juridische advertenties en adverterdeerders
disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Alle Nederlandse advocatenkantoren en advocaten
Zoek een advocaat of advocatenkantoor nodig in de stad:

Aalsmeer, Aalten, Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Ameland, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Appingedam, Arnhem, Assen, Asten, Baarn, Badhoevedorp, Barneveld, Bemmel, Beneden-Leeuwen, Bennekom, Bergen, Bergen op Zoom, Best, Beuningen, Beverwijk, Biddinghuizen, Bloemendaal, Bodegraven, Bolsward, Borne, Boskoop, Boxmeer, Boxtel, Breda, Breskens, Brielle, Buren, Bussum, Capelle aan den IJssel, Castricum, Coevorden, Cuijk, Culemborg, Delft, Delfzijl, Den Bosch ('s-Hertogenbosch), Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Didam, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Dongen, Dordrecht, Drachten, Driebergen, Dronten, Druten, Duiven, Echt, Ede, Eerbeek, Eindhoven, Elburg, Elst, Emmeloord, Emmen, Enkhuizen, Enschede, Epe, Ermelo, Etten-Leur, Franeker, Geldermalsen, Geldrop, Geleen, Gemert, Goes, Goirle, Goor, Gorinchem, Gouda, Grave, Groesbeek, Groningen, Haaksbergen, Haarlem, Halsteren, Hardenberg, Harderwijk, Harlingen, Hattem, Heemskerk, Heerde, Heerenveen, Heerhugowaard, Heerlen, Heiloo, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Huizen, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Joure, Julianadorp, Kaatsheuvel, Kampen, Kerkrade, Klazienaveen, Krommenie, Langedijk, Leek, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Lelystad, Leusden, Lichtenvoorde, Lichtenvoorde, Lochem, Losser, Maastricht, Malden, Meppel, Middelburg, Mijdrecht, Naaldwijk, Naarden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijmegen, Nijverdal, Nuenen, Nunspeet, Oisterwijk, Oldenzaal, Ommen, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Pijnacker, Purmerend, Putten, Raalte, Raamsdonksveer, Renkum, Rheden, Rhenen, Rijssen, Roden, Roermond, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schagen, Scheveningen, Schiedam, Schijndel, Schiphol, Sittard-Geleen, Sneek, Soest, Spakenburg, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk, Stein, Terneuzen, Terschelling, Texel, Tiel, Tilburg, Twello, Uden, Uithoorn, Ulft, Urk, Utrecht, Vaals, Vaassen, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlaardingen, Vlieland, Vlissingen, Volendam, Voorburg, Voorschoten, Vriezenveen, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Wageningen, Wassenaar, Weert, Weesp, Westland, Wierden, Wijchen, Wijk bij Duurstede, Winschoten, Winterswijk, Woerden, Wolvega, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeewolde, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Zie onze pagina met een overzicht van alle Nederlandse advocatenkantoren.