Juridische boeken Advocatuur goedkoop online bestellen en kopen

Advocatuur boeken

Hieronder vindt u een overzicht met juridische boeken op het gebied van Advocatuur. Deze boeken kunt u direct online bestellen bij een juridische boekhandelaar. Wanneer u op de titel van het boek klikt, wordt u doorgeleid naar de boekhandelaar waar u meer informatie zoals de prijs of een samenvatting over het boek kunt krijgen boek en ook direct online kunt bestellen (kopen). Wij hebben de juridisch boeken onderverdeeld in Literatuur, Jurisprudentiebundels en wetbundels.

Klik op de titel van een boek voor meer informatie.

35 jaar sociale advocatuur
Auteur(s): Mies Westerveld, Willem Bekkers, Lotje van den Puttelaar
Waar zou de kraakbeweging zijn geweest zonder de sociale advocatuur? Zouden vrouwen dezelfde beloning als mannen krijgen zonder de inzet van feministische advocaten? Deze bundel schetst een beeld van de opkomst en ontwikkeling van de sociale advocatuur als tegenbeweging.

Achter Advocaten
Auteur(s): Ashley Terlouw, Sjaak van der Vooren
In tien geschreven portretten geven advocaten openhartig inzicht in de mens achter de functionaris. Zij blijken niet altijd hetzelfde te denken over hun gedragsnormen en beroepsethiek en kijken verschillend aan tegen elkaar, hun cliŽnten, rechters, rechtszaken en de media.

Advocatenmemo
Auteur(s): Evelien de Jonge-Wiemans, Marieke van de Lest-van Berkel, Marijke Stevens
Het Advocatenmemo is niet alleen geschikt voor advocaten, maar ook voor deurwaarders, notarissen, bedrijfsjuristen, kortom voor iedereen die met het recht te maken heeft.

Advocatenwet
Auteur(s): D.J. Hesemans
De Advocatenwet regelt de instelling van de Nederlandse orde van advocaten en geeft regels voor de beroepsuitoefening door advocaten.

Beroep: Advocaat
Auteur(s): F.A.W. Bannier, N.A.M.E.C. Fanoy
Beroep: Advocaat geeft een reŽel overzicht van het boeiende en complexe beroep advocaat. Alle aspecten van de dagelijkse praktijk, civiel ťn strafrechtelijk, komen aan bod

Burgerlijk procesrecht
Wettenverzameling van Ars Aequi. Bevat o.a. Landelijk rolreglement, Wet op de rechterlijke organisatie, Wet op de rechtsbijstand, Liquidatietarief, Algemene termijnenwet, Faillissementswet, EEX-verordening, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Boek 1 Rv (oud), Uitvoeringswet internationale kinderbescherming, Europese betalingsbevelprocedure, Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen, Brussel II-bis, EG-betekeningsverordening, Advocatenwet, Gerechtsdeurwaardersweten Wet vorm van de eed

De advocaat in het burgerlijk proces
Auteur(s): R. Verkijk
Dit boek onderzoekt normen die voor advocaten gelden in het burgerlijk proces: procesrechtelijke, gedrags- en tuchtrechtelijke en civielrechtelijke normen.

De advocaat in mediation
Auteur(s): Eva Schutte, Jacqueline Spierdijk
Mediation: ook als advocaat kun je er niet meer omheen. De rol van de advocaat bij mediation is een andere dan de gebruikelijke, en dat is wennen. De advocaat in mediation is een praktische handleiding voor de advocaat die met mediation te maken krijgt.

De keizer en de advocaten
Auteur(s): Floris Bannier, Robert Sanders
Met deze bundel staat de Nederlandse Orde van Advocaten stil bij de stichting van de moderne advocatuur in ons land, waarvoor 200 jaar geleden het fundament gelegd werd.

De lastige partner - Management van een advocatenkantoor
Auteur(s): Christl Dullaert, Monique van de Griendt, Rob van Otterlo
De lastige partner, Management van een advocatenkantoor geeft de partners van de maatschap, dan wel de kantoordirectie en andere leidinggevenden in een advocatenkantoor, handvatten om een kantoor met hoogopgeleide professionals aan te sturen. Hoe pak je als advocaat met een managementfunctie de zaken aan en wat zijn daarbij de noodzakelijke vaardigheden en technieken? Dit boek geeft antwoord op deze en andere vragen over management van een advocatenkantoor, vanuit praktische, operationele hoek. Angelsaksische advocaten maken al jaren gebruik van praktische handleidingen over het management van advocatenkantoren, maar de De lastige partner is het eerste Nederlandstalige boek in dit genre.

De stand van de advocatuur
Auteur(s): Lucien Wopereis
De stand van de advocatuur bevat marktinformatie over de advocatuur in Nederland. Voor advocatenkantoren, onderzoekers, bedrijfjuristen en aanstormend juridisch talent.

Resultaatgerelateerde beloningssystemen voor advocaten
Auteur(s): Michael Faure, Fokke Fernhout, Niels Philipsen
Mogen advocaten hun honorarium koppelen aan de opbrengst van de zaak? Het is een onderwerp dat lange tijd taboe is geweest in de Nederlandse advocatuur. In dit boek wordt deze discussie tegen het licht gehouden.

Smalle marges
Auteur(s): Joggli Meihuizen
De rol van de Nederlandse advocatuur tijdens de Tweede Wereldoorlog was altijd in nevelen gehuld. Deze indringende en soms onthutsende studie brengt daarin verandering.

Sun Tzus krijgskunst voor advocaten
Auteur(s): C.G. Scholtens
De auteur combineert zijn jarenlange ervaring als advocaat met zijn grote belangstelling voor de krijgskunst en krijgsgeschiedenis tot dit handboek soldaat voor de advocaat. Maar ook voor niet-advocaten biedt dit boek een mooie kijk in de keuken van conflictoplossing en Ėhantering. Met unieke tekeningen van Jesse van Muylwijck.

Wettenverzameling Wet op het financieel toezicht
Wettenverzameling Wet op het financieel toezicht Deze bundel bevat de wetten die van belang zijn om een WFTNIVO examen te kunnen afleggen en is speciaal ontwikkeld als praktisch naslagwerk voor de WFT professional.

Yoga in je toga
Auteur(s): Christl Dullaert
Dit is een boek over de toekomst van de advocatuur. Christl Dullaert geeft een innovatieve, originele en ongebruikelijke visie op de Nederlandse advocatuur. Dullaert kent deze wereld van binnenuit en biedt de Nederlandse advocatuur waardevolle tips voor de toekomst.

disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Juridische boeken per rechtsgebied
Juridische boeken online bestellen bij BOL.COM de grootste boekhandel van Nederland. Direct juridische boeken bestellen.
Juridische thrillers goedkoop kopen
Legal thrillers

De nieuwste juridische thrillers van de bekende schrijvers:

John Grisham boeken
David Baldacci boeken

online alle John Grisham boeken bestellen

Alle titels van John Grisham

Alle titels en bestsellers van de boeken van John Grisham op een rij. De prijzen varieren van vijf euro tot twintig euro. Klik op de titel voor meer informatie of kijk op onze John Grisham pagina
voor een samenvatting van het boek:
Achter gesloten deuren
Advocaat van de duivel
De aanklacht
De broederschap
De claim
De client
De deal
De Erfpachters
De getuige
De gevangene
De gevangene
De jury
De partner
De rainmaker
De straatvechter
De verbanning
Het dossier
Het laatste jurylid
Het testament
Het testament
Het vonnis
In het geding
Verloren Seizoen