Juridische boeken Arbeidsrecht goedkoop online bestellen en kopen

Arbeidsrecht boeken

Hieronder vindt u een overzicht met juridische boeken op het gebied van Arbeidsrecht. Deze boeken kunt u direct online bestellen bij een juridische boekhandelaar. Wanneer u op de titel van het boek klikt, wordt u doorgeleid naar de boekhandelaar waar u meer informatie zoals de prijs of een samenvatting over het boek kunt krijgen boek en ook direct online kunt bestellen (kopen). Wij hebben de juridisch boeken onderverdeeld in Literatuur, Jurisprudentiebundels en wetbundels.

Klik op de titel van een boek voor meer informatie.

- Bijzondere arbeidsverhoudingen
Auteur(s): A.R. Houweling, G.W. van der Voet
In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die heden ten dage is terug te vinden in Boek 7.10 BW.

- Hoofdstukken sociaal recht: Arbeidsrecht
- Hoofdstukken sociaal recht: ArbeidsrechtAuteur(s): Cees Loonstra
Hoofdstukken sociaal recht: Arbeidsrecht editie 2012 bevat een beschrijving van de belangrijkste onderwerpen die tot het sociaal recht behoren.

- Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag
- Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslagAuteur(s): Cees van Leeuwen, Jakob Hofsteenge, J.J. Nuijten
In deze uitgave, waarvan ieder jaar een bijgewerkte editie verschijnt, wordt alle relevante informatie geboden over het onderwerp arbeidsovereenkomst enontslag.

- Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
- Schets van het Nederlandse arbeidsrechtAuteur(s): H.L. Bakels, Willem Bouwens, Irene Asscher-Vonk
In dit boek worden de regelingen besproken die betrekking hebben op de arbeidsverhouding van werknemers: de niet-zelfstandige beroepsbevolking in de private sector.

- Sdu wettenverzameling arbeidsrecht
Auteur(s): SDU
De Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het arbeidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor arbeidsrechtadvocaten en -juristen en voor de rechterlijke macht, terwijl ook buiten de arbeidsrechtelijke praktijk werkzame advocaten en adviseurs er hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast is deze wettenverzameling uitstekend te gebruiken t.b.v. het arbeidsrechtelijke onderwijs aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen. De Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen. Ook verkrijgbaar als combinatiepakket met Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht.

- Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht
- Sdu Wettenverzameling ArbeidsrechtAuteur(s): Gerrard Boot, Wijnand Zondag
De Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht 2012 bevat een op de rechtspraktijk van het arbeidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving.

- Wet Op De Collectieve Arbeidsovereenkomst ea
- Wet Op De Collectieve Arbeidsovereenkomst eaAuteur(s): M.F.P. Rojer
In dit Lexplicatiedeel staan de volgende wetten centraal: - Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst; - Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; - Wet op de loonvorming. Bovengenoemde wetgeving vormt het wettelijk kader voor de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Na deze drie wetten is de relevante overige regelgeving opgenomen. De auteur besteedt in zijn commentaar veel aandacht aan parlementaire geschiedenis en jurisprudentie. Al met al geeft dit Lexplicatiedeel een goed beeld van de wetgeving op het gebied van de arbeidsvoorwaardenvorming.

Ambtenarenrecht
AmbtenarenrechtAuteur(s): Kluwer
In deze uitgave vindt u de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht overzichtelijk bij elkaar gebracht.

Arbeidswetgeving
In deze bundel zijn de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen verzameld. Daarnaast bevat de bundel regels die zijn neergelegd in een code, beleidsregel of aanbeveling. Onmisbaar voor iedereen die beroepsmatig of voor studie van arbeidsrechtelijke regels moet kennisnemen. De regelingen zijn thematisch gerangschikt, waarbij de in de Schets van het Nederlandse arbeidsrecht gehanteerde volgorde is aangehouden. Een alfabetische inhoudsopgave en een trefwoordenregister vergemakkelijken het zoeken. Het trefwoordenregister geeft ook verwijzingen naar de Schets van het Nederlandse arbeidsrecht.

Arbeidswetgeving
Auteur(s): W.L. Roozendaal
Een verzameling van de belangrijkste internationale en nationale wettelijke regelingen over arbeidswetgeving, naast regels die zijn neergelegd in codes en aanbevelingen.

Boom Basics Arbeidsrecht
Boom Basics ArbeidsrechtAuteur(s): Jan Heinsius
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het arbeidsrecht en biedt snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Bundel Sport en Recht
Deze bundel bevat relevante wetgeving, regelgeving en rechtspraak op het gebied van sport en recht.

Elsevier Loon Almanak
Elsevier Loon AlmanakAuteur(s): Kluwer
De loonbelastinggids 2010 Kluwer geeft een duidelijk en praktisch inzicht in alle belangrijke regels van de loonbelasting. Daarbij is bijzondere aandacht geschonken aan de mogelijkheden belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen te doen. Maar ook onderwerpen als: wanneer is er sprake van een dienstbetrekking en dus inhoudingsplicht en wanneer niet en ketenaansprakelijkheid komen uitvoerig aan de orde.

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe WerkenAuteur(s): Mrilet Hollants
Met dit boek, wordt aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraktijk, een handvat aangereikt om Het Nieuwe Werken te bevorderen en juridisch in goede banen te leiden.

http://www.bol.com/nl/p/werkgeversaansprakelijkheid-voor-arbeidsongevallen-beroepsziekten/1001004007149083/
Auteur(s): H. van Drongelen
Werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. handleiding voor de praktijk

Kluwer collegebundel -
Kluwer collegebundel -Auteur(s): Kluwer
Onmisbaar voor iedere jurist en rechtenstudent. De belangrijkste wetten in twee bundels. Gekozen is voor twee praktische delen, een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk deel, waarbij ernaar is gestreefd om de verdragen zoveel mogelijk te integreren. De snelle toegankelijkheid wordt nog eens versterkt door het opnemen van verwijzingen, margekopjes en een inhoudsopgave op het geheel en per deel. Elk van de delen bevat een trefwoordenregister op de gehele editie.

OR en chronisch zieke werknemers
OR en chronisch zieke werknemersAuteur(s): Tamara Raaijmakers
Circa 4,5 miljoen mensen in Nederland hebben een chronische ziekte. Dit boekje biedt een overzicht van zaken die spelen bij chronische ziekte en werk.

Rechtspraak Arbeidsrecht
Rechtspraak ArbeidsrechtAuteur(s): SDU
rechtspraak arbeidsrecht 2009-2010

disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Juridische boeken per rechtsgebied
Juridische boeken online bestellen bij BOL.COM de grootste boekhandel van Nederland. Direct juridische boeken bestellen.
Juridische thrillers goedkoop kopen
Legal thrillers

De nieuwste juridische thrillers van de bekende schrijvers:

John Grisham boeken
David Baldacci boeken

online alle John Grisham boeken bestellen

Alle titels van John Grisham

Alle titels en bestsellers van de boeken van John Grisham op een rij. De prijzen varieren van vijf euro tot twintig euro. Klik op de titel voor meer informatie of kijk op onze John Grisham pagina
voor een samenvatting van het boek:
Achter gesloten deuren
Advocaat van de duivel
De aanklacht
De broederschap
De claim
De client
De deal
De Erfpachters
De getuige
De gevangene
De gevangene
De jury
De partner
De rainmaker
De straatvechter
De verbanning
Het dossier
Het laatste jurylid
Het testament
Het testament
Het vonnis
In het geding
Verloren Seizoen