Juridische boeken Strafrecht en strafprocesrecht goedkoop online bestellen en kopen

Strafrecht en strafprocesrecht boeken

Hieronder vindt u een overzicht met juridische boeken op het gebied van Strafrecht en strafprocesrecht. Deze boeken kunt u direct online bestellen bij een juridische boekhandelaar. Wanneer u op de titel van het boek klikt, wordt u doorgeleid naar de boekhandelaar waar u meer informatie zoals de prijs of een samenvatting over het boek kunt krijgen boek en ook direct online kunt bestellen (kopen). Wij hebben de juridisch boeken onderverdeeld in Literatuur, Jurisprudentiebundels en wetbundels.

Klik op de titel van een boek voor meer informatie.

Bewijs
BewijsAuteur(s): H.L.G. Wieten
In deel 3 van de Studiereeks burgerlijk procesrecht wordt het bewijsrecht - een van de belangrijkste onderdelen van de civielrechtelijke procedure - behandeld.

Boom Basics jeugdrecht
Auteur(s): R. Feunekes

Boom Basics Strafrecht
Boom Basics StrafrechtAuteur(s): S.L.J. Janssen, R. Malewicz
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het strafrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

De burger als rechter
De burger als rechterAuteur(s): Stijn Ruiter, Jochem Tolsma, Marloes de Hoon
Deze uitgave is bij uitstek van belang voor politici, journalisten, strafrechtjuristen, rechters, openbaar ministerie, strafrechtadvocaten, en iedereen die geÔnteresseerd is in de maatschappelijke positie van de strafrechtpleging.

Jeugdstrafrecht
JeugdstrafrechtAuteur(s): J.A.C. Bartels
Deze uitgave is bedoeld als studieboek, beknopt handboek en naslagwerk. Het materiŽle, formele en penitentiaire jeugdstrafrecht worden geordend aangeboden.

Jurisprudentie strafrecht Ars Aequi
Jurisprudentie strafrecht Ars AequiVerzameling standaardarresten en rechtspraak tot 2008.

Jurisprudentie Strafrecht Select
Jurisprudentie Strafrecht SelectAuteur(s): Tineke Cleiren, Theo de Roos, Maartje van der Woude, e.a.
Een selectie van belangrijke recente arresten speciaal voor de strafrechtpraktijk en het onderwijs. De selectie van arresten vormen belangrijke leerstukken voor beoefenaren van straf- en strafprocesrecht en voor studenten in de rechtsgeleerdheid.

Kluwer collegebundel -
Kluwer collegebundel -Auteur(s): Kluwer
Onmisbaar voor iedere jurist en rechtenstudent. De belangrijkste wetten in twee bundels. Gekozen is voor twee praktische delen, een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk deel, waarbij ernaar is gestreefd om de verdragen zoveel mogelijk te integreren. De snelle toegankelijkheid wordt nog eens versterkt door het opnemen van verwijzingen, margekopjes en een inhoudsopgave op het geheel en per deel. Elk van de delen bevat een trefwoordenregister op de gehele editie.

Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht
Tekst & Commentaar Internationaal strafrechtAuteur(s): Tineke Cleiren, Hans Nijboer, D.J.M.W. Paridaens-van der Stoel
Dit boek bevat vele relevante teksten op het brede terrein van het internationale strafrecht, de meeste artikelsgewijs voorzien van commentaar. Het boek telt negen onderdelen, telkens helder gerangschikt in Algemene inleidende opmerkingen, Nederlandse wet- en regelgeving en Internationale regelgeving. Aan Nederlandse wet- en regelgeving is onder meer becommentarieerd opgenomen de titel Internationale rechtshulp uit Boek IV Wetboek van Strafvordering, Uitleveringswet, Overleveringswet, WOTS, Implementatiewetten ICTY, ICTR, Speciaal Tribunaal voor Libanon en ICC alsmede Wet Speciaal Hof Sierra Leone, Sanctiewet 1977 en WIM.

Tekst & Commentaar Strafrecht
Tekst & Commentaar StrafrechtAuteur(s): Tineke Cleiren, Hans Nijboer, T. Blom
De tekst van het Wetboek van Strafrecht en de stand van zaken per 1 juli 2008. Ieder artikel is voorzien van commentaar. Per delict heeft dat commentaar een vaste (snel herkenbare) opbouw. Het boek bevat de Penitentiaire Beginselenwet, de Beginselenwet Verpleging TBS-gestelden en diverse bijzondere wetten, waaronder de Opiumwet, de WED, de WVW 1994 en de WWM. Daarenboven zijn op diverse plaatsen verwijzingen opgenomen naar de website op het internet teneinde de actuele teksten van de voor de praktijk belangrijke richtlijnen en aanwijzingen m.b.t. vervolging en transactie te kunnen opslaan. De wetteksten zijn op de belangrijkste onderdelen voorzien van commentaar ten behoeve van de praktijk.

tekst & commentaar strafvordering 8e druk
tekst & commentaar strafvordering 8e druk Auteur(s): Tineke Cleiren, Hans Nijboer, T. Blom
Tekst & Commentaar Strafvordering biedt een artikelsgewijze oriŽntatie op de betekenis van de wettekst van het Wetboek van Strafvordering. Daarnaast fungeert het boek als een gids voor het niet-gecodificeerde strafprocesrecht (nationale rechtspraak). Voorts bevat dit deel uit de zeer succesvolle serie Tekst & Commentaar veelal becommentarieerd een selectie van voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen. Deze bijlagen zijn ingedeeld in een aantal themas: Institutioneel kader, Mensenrechten, Dwangmiddelen en Verdediging.

Verzameling Nederlandse Wetgeving -
Verzameling Nederlandse Wetgeving  -Auteur(s): SDU Uitgevers

Wetgeving Straf(proces)recht / /
Wetgeving Straf(proces)recht / /Auteur(s): Sdu Uitgevers
Wetgeving Strafrecht en strafprocesrecht 2010/2011.

disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Juridische boeken per rechtsgebied
Juridische boeken online bestellen bij BOL.COM de grootste boekhandel van Nederland. Direct juridische boeken bestellen.
Juridische thrillers goedkoop kopen
Legal thrillers

De nieuwste juridische thrillers van de bekende schrijvers:

John Grisham boeken
David Baldacci boeken

online alle John Grisham boeken bestellen

Alle titels van John Grisham

Alle titels en bestsellers van de boeken van John Grisham op een rij. De prijzen varieren van vijf euro tot twintig euro. Klik op de titel voor meer informatie of kijk op onze John Grisham pagina
voor een samenvatting van het boek:
Achter gesloten deuren
Advocaat van de duivel
De aanklacht
De broederschap
De claim
De client
De deal
De Erfpachters
De getuige
De gevangene
De gevangene
De jury
De partner
De rainmaker
De straatvechter
De verbanning
Het dossier
Het laatste jurylid
Het testament
Het testament
Het vonnis
In het geding
Verloren Seizoen