Juridische boeken Privaatrecht goedkoop online bestellen en kopen

Privaatrecht boeken

Hieronder vindt u een overzicht met juridische boeken op het gebied van Privaatrecht. Deze boeken kunt u direct online bestellen bij een juridische boekhandelaar. Wanneer u op de titel van het boek klikt, wordt u doorgeleid naar de boekhandelaar waar u meer informatie zoals de prijs of een samenvatting over het boek kunt krijgen boek en ook direct online kunt bestellen (kopen). Wij hebben de juridisch boeken onderverdeeld in Literatuur, Jurisprudentiebundels en wetbundels.

Klik op de titel van een boek voor meer informatie.

Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht
Boom Basics AansprakelijkheidsrechtAuteur(s): G.N. van Kooten
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het aansprakelijkheidsrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics Consumentenkoop
Auteur(s): S. Tamboer
Dit boekje vormt een goede samenvatting van de regels over de Consumentenkoop (en het consumentenrecht) en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics Erfrecht
Boom Basics ErfrechtAuteur(s): F.W.J.M. Schols
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het Erfrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics Goederenrecht
Boom Basics GoederenrechtAuteur(s): R.M.Ch.M. Koot
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het Goederenrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics Internationaal Handelsrecht
Boom Basics Internationaal HandelsrechtAuteur(s): P.L.H. van den Bossche
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het Internationaal Handelsrecht en biedt snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics Internationaal privaatrecht
Boom Basics Internationaal privaatrechtDit boekje vormt een goede samenvatting van het internationaal privaatrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics jeugdrecht
Auteur(s): R. Feunekes

Boom Basics Omgevingsrecht
Boom Basics OmgevingsrechtDit boekje vormt een goede samenvatting van het omgevingsrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. Het omgevingsrecht omvat het ruimtelijk ordeningsrecht, het waterstaatsrecht en het milieurecht. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics Personen- en familierecht
Boom Basics Personen- en familierechtAuteur(s): M.F.M. van den Berg
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het Personen- en familierecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics Verbintenissenrecht
Boom Basics VerbintenissenrechtAuteur(s): B.T.M. van der Wiel
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het Verbintenissenrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics Verzekeringsrecht
Boom Basics VerzekeringsrechtAuteur(s): R. Feunekes
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het Verzekeringsrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Booom Basics Omgevingsrecht (E-book)
De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het omgevingsrecht.

Bundel Sport en Recht
Deze bundel bevat relevante wetgeving, regelgeving en rechtspraak op het gebied van sport en recht.

Burgerlijk procesrecht
Wettenverzameling van Ars Aequi. Bevat o.a. Landelijk rolreglement, Wet op de rechterlijke organisatie, Wet op de rechtsbijstand, Liquidatietarief, Algemene termijnenwet, Faillissementswet, EEX-verordening, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Boek 1 Rv (oud), Uitvoeringswet internationale kinderbescherming, Europese betalingsbevelprocedure, Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen, Brussel II-bis, EG-betekeningsverordening, Advocatenwet, Gerechtsdeurwaardersweten Wet vorm van de eed

Goederenrecht (Pitlo 3)
Goederenrecht (Pitlo 3)Auteur(s): Wim Reehuis, A.H.T. Heisterkamp, Gerrit van Maanen
Dit deel bevat een uiteenzetting van het goederenrecht. In het bijzonder beoogt het boek de lezer vertrouwd te maken met de beginselen en de systematiek van het goederenrecht.

Internetrecht
Selectie wet- en regelgeving op het gebied van internetrecht: Intellectueel eigendom, Informatie grondrechten, Computercriminaliteit, Privaatrecht, Telecommunicatie en Internetgovernance. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Jurisprudentie Aansprakelijkheidrecht
Jurisprudentie AansprakelijkheidrechtAuteur(s): ARS AEQUI
Jurisprudentie Aansprakelijkheidrecht bevat een selectie arresten die betrekking hebben op het Aansprakelijkheidsrecht, chronologisch geordend van 1975 tot en met 2009. De arresten zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Daarnaast biedt deze bundel natuurlijk ook een handzame verzameling voor de praktijkjurist

Jurisprudentie privaatrecht
Jurisprudentie privaatrechtVerzameling van alle standaardarresten op het gebied van Privaatrecht.

Kluwer collegebundel -
Kluwer collegebundel -Auteur(s): Kluwer
Onmisbaar voor iedere jurist en rechtenstudent. De belangrijkste wetten in twee bundels. Gekozen is voor twee praktische delen, een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk deel, waarbij ernaar is gestreefd om de verdragen zoveel mogelijk te integreren. De snelle toegankelijkheid wordt nog eens versterkt door het opnemen van verwijzingen, margekopjes en een inhoudsopgave op het geheel en per deel. Elk van de delen bevat een trefwoordenregister op de gehele editie.

Memo echtscheiding en alimentatie
Auteur(s): Myriam de Bruijn-Luckers, Onno Ydema, A.R. van Maas de Bie
Alle ontwikkelingen, jurisprudentie en regelgeving, inclusief de internationaal privaatrechtelijke aspecten van een internationale echtscheiding, zijn gebundeld in dit Memo.

Planschaderecht en privaatrechtelijk schadevergoedingsrecht
Planschaderecht en privaatrechtelijk schadevergoedingsrechtAuteur(s): Walter Dijkshoorn
In deze bundel wordt intern rechtsvergelijkend onderzoek verricht om helder te krijgen op welke punten harmonisatie van het planschaderecht en het privaatrechtelijk schadevergoedingsrecht mogelijk is.

RechtsoriŽntatie
RechtsoriŽntatieAuteur(s): G.W. van der Voet
In RechtsoriŽntatie worden de hoofdlijnen van een aantal belangrijke onderdelen van het Nederlands recht kort en bondig uiteengezet.

Tekst & Commentaar Bouwrecht
Tekst & Commentaar BouwrechtAuteur(s): Matton van den Berg, H.L. van der Beek, Monika Chao-Duivis
Dit boek bevat een artikelsgewijs commentaar op Titel 12 van Boek 7 BW, Aanneming van werk, de UAV 1989 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken, 1989), de UAV-GC 2005 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geÔntegreerde Contractvormen 2005) en DNR 2005 (De Nieuwe Regeling 2005).

Verzameling Nederlandse Wetgeving -
Verzameling Nederlandse Wetgeving  -Auteur(s): SDU Uitgevers

Wetgeving Burgerlijk Recht -
Wetgeving Burgerlijk Recht -Auteur(s): SDU Uitgevers
Dit boek bevat een op de opleiding van de studie rechten op universitair en hbo-niveau afgestemde selectie van wet- en regelgeving. Bij de selectie van de opgenomen regelgeving heeft de redactie voor ogen gehad u een zo compleet mogelijke verzameling van wetten en andere regelgeving te bieden op het gebied van zowel het materieel als het formeel burgerlijk recht.

Wetgeving Makelaardij en Vastgoed -
Auteur(s): Sdu wettenverzameling
De inhoud is geordend naar de rechtsgebieden privaatrecht, staats- en bestuursrecht, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, milieurecht, belastingrecht en overig recht. Teneinde het gebruikersgemak te optimaliseren is de pocket uitgerust met margekopjes en een uitvoerig trefwoordenregister.

Wettenverzameling Personen- en familierecht
Wettenverzameling Personen- en familierechtAuteur(s): Paul Vlaardingerbroek, L.Th.L.G. Pellis
Deze wettenverzameling van de SDU bevat een op de rechtspraktijk van het personen- en familierecht afgestemde selectie van nationale wet- en regelgeving en van internationale verdragen en EG-verordeningen. Het is bij uitstek geschikt voor rechters, advocaten, notarissen en andere rechtshulpverleners, alsmede docenten en studenten van hoger en wetenschappelijk onderwijs, terwijl ook buiten het personen- en familierecht werkzame personen met deze verzameling hun voordeel kunnen doen.

disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Juridische boeken per rechtsgebied
Juridische boeken online bestellen bij BOL.COM de grootste boekhandel van Nederland. Direct juridische boeken bestellen.
Juridische thrillers goedkoop kopen
Legal thrillers

De nieuwste juridische thrillers van de bekende schrijvers:

John Grisham boeken
David Baldacci boeken

online alle John Grisham boeken bestellen

Alle titels van John Grisham

Alle titels en bestsellers van de boeken van John Grisham op een rij. De prijzen varieren van vijf euro tot twintig euro. Klik op de titel voor meer informatie of kijk op onze John Grisham pagina
voor een samenvatting van het boek:
Achter gesloten deuren
Advocaat van de duivel
De aanklacht
De broederschap
De claim
De client
De deal
De Erfpachters
De getuige
De gevangene
De gevangene
De jury
De partner
De rainmaker
De straatvechter
De verbanning
Het dossier
Het laatste jurylid
Het testament
Het testament
Het vonnis
In het geding
Verloren Seizoen