Juridische boeken Bestuursrecht goedkoop online bestellen en kopen

Bestuursrecht boeken

Hieronder vindt u een overzicht met juridische boeken op het gebied van Bestuursrecht. Deze boeken kunt u direct online bestellen bij een juridische boekhandelaar. Wanneer u op de titel van het boek klikt, wordt u doorgeleid naar de boekhandelaar waar u meer informatie zoals de prijs of een samenvatting over het boek kunt krijgen boek en ook direct online kunt bestellen (kopen). Wij hebben de juridisch boeken onderverdeeld in Literatuur, Jurisprudentiebundels en wetbundels.

Klik op de titel van een boek voor meer informatie.

Ambtenarenrecht
AmbtenarenrechtAuteur(s): Kluwer
In deze uitgave vindt u de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht overzichtelijk bij elkaar gebracht.

Bestuursrecht deel 2
Bestuursrecht deel 2Auteur(s): Leo Damen, H.E. Broring, Kars de Graaf
Bestuursrecht 2 behandelt het systeem van de rechtsbescherming tegen de overheid in het algemeen en tegen het bestuur in het bijzonder, en het bestuursprocesrecht.

Bestuursrecht en ICT
Auteur(s): Colette Cuijpers, Marga Groothuis, Aline Klingenberg
Deze monografie belicht de vraagstukken die samenhangen met digitalisering binnen de overheid vanuit een bestuursrechtelijk perspectief

Boom Basics Bestuursrecht
Auteur(s): P.M. van den Brekel, N.J.A.P.B. Niessen, E.M.J. Hardy
Dit boekje vormt een goede samenvatting van het arbeidsrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Boom Basics Omgevingsrecht
Boom Basics OmgevingsrechtDit boekje vormt een goede samenvatting van het omgevingsrecht en biedt daarom snel inzicht in dit rechtsgebied. Het omgevingsrecht omvat het ruimtelijk ordeningsrecht, het waterstaatsrecht en het milieurecht. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. Ideaal voor de rechtzoekende of rechtenstudent bij de voorbereiding van een tentamen.

Booom Basics Omgevingsrecht (E-book)
De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schemas en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het omgevingsrecht.

In bezwaar
In bezwaarAuteur(s): Caroline Raat
Niet alleen leest u hoe het bestuursprocesrecht werkt, maar ook waar u bij het opstellen van bezwaarschriften op moet letten. Rechtmatigheidsvragen die vaak voorkomen, worden toegelicht.

Kluwer collegebundel -
Kluwer collegebundel -Auteur(s): Kluwer
Onmisbaar voor iedere jurist en rechtenstudent. De belangrijkste wetten in twee bundels. Gekozen is voor twee praktische delen, een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk deel, waarbij ernaar is gestreefd om de verdragen zoveel mogelijk te integreren. De snelle toegankelijkheid wordt nog eens versterkt door het opnemen van verwijzingen, margekopjes en een inhoudsopgave op het geheel en per deel. Elk van de delen bevat een trefwoordenregister op de gehele editie.

Praktijkgids Bekostiging Primair Onderwijs
Praktijkgids Bekostiging Primair Onderwijs Auteur(s): Loek van der Kroon, C.A. de Bondt
In de Praktijkgids Bekostiging Primair Onderwijs 2012 wordt de personele en materiŽle bekostiging van het primair onderwijs op een heldere en praktische manier uitgelegd.

Tekst & Commentaar: Algemene wet bestuursrecht
Tekst & Commentaar: Algemene wet bestuursrechtAuteur(s): Peter van Buuren, T.C. Borman
Tekst & Commentaar: Algemene wet bestuursrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op de tekst van de Awb.

Tekstuitgave gemeentefinanciŽn
Auteur(s): Kluwer
Een compleet en actueel overzicht van de regelgeving op het brede terrein van de gemeentefinanciŽn is in deze tekstuitgave bijeengebracht.

Verzameling Nederlandse Wetgeving -
Verzameling Nederlandse Wetgeving  -Auteur(s): SDU Uitgevers

Waar is de raad van toezicht?
Waar is de raad van toezicht?Auteur(s): Goos Minderman
In dit boek gaat het om de vraag: wat zou de raad van toezicht moeten doen? Waar zou de raad zich op moeten focussen? Anders gezegd: waar zou de raad van toezicht moeten zijn?

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Auteur(s): J.H.G. van den Broek
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze teksteditie bevat de Wabo zoals die op 1 januari 2012 luidt.

Wetteksten FinanciŽle Dienstverlening
Auteur(s): J.E. van den Berg, M.L. de Looze
In deze bundel zijn op overzichtelijke en toegankelijke wijze de meest relevante onderdelen uit de Nederlandse wetgeving betreffende de financiŽle dienstverlening geselecteerd.

Wettenverzameling Awb bestuurs(proces)recht
Wettenverzameling Awb bestuurs(proces)recht Auteur(s): B.M.J. van der Meulen, Annelies Freriks
Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor advocaten of juridisch adviseurs met een bestuursrechtspraktijk op algemeen of bijzonder terrein, die werkzaam zijn voor de overheid (gemeente, provincie, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen etc.) of daar tegen optreden. Daarnaast is deze wettenverzameling uitstekend te gebruiken ten behoeve van het algemeen bestuursrechtelijk onderwijs aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen.

disclaimer rechtensite
Wij doen onze uiterste best om de informatie zo goed mogelijk van kwaliteit te houden. Indien u onverhoopt toch een fout tegenkomt houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.
copyright De RechtenSite.nl sinds 2001
Iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van enige informatie afkomstig van deze website zonder toestemming van De RechtenSite.nl (kvk 34372078) is uitdrukkelijk verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan De RechtenSite.nl
Juridische boeken per rechtsgebied
Juridische boeken online bestellen bij BOL.COM de grootste boekhandel van Nederland. Direct juridische boeken bestellen.
Juridische thrillers goedkoop kopen
Legal thrillers

De nieuwste juridische thrillers van de bekende schrijvers:

John Grisham boeken
David Baldacci boeken

online alle John Grisham boeken bestellen

Alle titels van John Grisham

Alle titels en bestsellers van de boeken van John Grisham op een rij. De prijzen varieren van vijf euro tot twintig euro. Klik op de titel voor meer informatie of kijk op onze John Grisham pagina
voor een samenvatting van het boek:
Achter gesloten deuren
Advocaat van de duivel
De aanklacht
De broederschap
De claim
De client
De deal
De Erfpachters
De getuige
De gevangene
De gevangene
De jury
De partner
De rainmaker
De straatvechter
De verbanning
Het dossier
Het laatste jurylid
Het testament
Het testament
Het vonnis
In het geding
Verloren Seizoen